#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Is geld voor meer vrouwelijke hoogleraren tegen de grondwet?

Minister Bussemaker stelt geld beschikbaar voor de aanstelling van extra vrouwelijke hoogleraren. Filosoof Sebastien Valkenberg stelt dat deze aanpak in strijd is met artikel 1 van de grondwet. Is dat wel zo? De stellingdames zochten het uit. Hier alles op een rijtje.

 

 

-Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 5 miljoen euro beschikbaar om geschikte vrouwelijke universitair hoofddocenten de komende vijf jaar aan te stellen als hoogleraar. De extra inspanning komt boven op eerdere afspraken over de aanstelling van tweehonderd nieuwe vrouwelijke professoren, uiterlijk in 2020. 'Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg', zegt Bussemaker. Met de nieuwe maatregel krijgt elke faculteit in Nederland er komend jaar gemiddeld één vrouwelijke hoogleraar bij. Nu zijn er op 4.500 hoogleraren 750 vrouwen.
 

Bovenstaand bericht stond in de Volkskrant van 11 januari 2017.
 

In het stuk legt minister Bussemaker uit dat Nederland een internatinaal hekkensluiter is als het gaat om vrouwelijke professoren. Volgens de jongste cijfers is in Nederland 18 procent van de professoren vrouw. Aan het aanbod van talent ligt het volgens Bussemaker niet. 'Meer dan de helft van de studenten is vrouw. Er is aanbod genoeg, maar ze komen er niet door.' De minister trekt geld uit om 200 nieuwe vrouwelijke professoren aan te stellen.

 

 

-Goed nieuws zou je zeggen. Niet volgens iedereen. Filosoof Sebastien Valkenberg stelt dat een quota over vrouwelijke professoren in tegenspraak is met die meritocratische opdracht van een universiteit. Het is óók in tegenspraak met artikel 1 van de Grondwet waarin we juist zeggen dat we niet letten op afkomst, geaardheid en seksualiteit.  Volkskrant 11 januari opinie
 

Het verschil met het buitenland legt Valkenberg uit aan de hand van het feit dat in Nederland veel mensen in deeltijd werken. “Ik zie niet hoe je hoogleraar in deeltijd kunt zijn.” Valkenbeg stelt dat hooglerarenplekken ontzettend zeldzaam zijn en dat het feit dat er ontzettend veel vrouwelijke universitair docenten staan te trappelen om door te stromen geen weerspiegeling is van een eventueel glazen plafond omdat het gaat om onbewuste gevoelens.  Valkenberg wil goede hoogleraren. Punt. Of dat nou mannen of vrouwen zijn maakt hem niet uit. Voor alle duidelijkheid, hij is niet tegen vrouwelijke hoogleraren.

 

 

-De Stellingdames reageren op 12 januari op hun website. De Stellingdames hebben het inteview met Filosoof Sebastien Valkenberg gelezen en zijn het niet eens met zijn stelling dat het pleiten voor meer vrouwelijke hoogleraren in “tegenspraak is met artikel 1 van onze grondwet”. In dat artikel staat “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Stellingdames: Wat Valkenberg echter vergeet te vermelden, en zoals zovelen vergeten bij het paraderen met dit artikel, is dat er vóór deze regel een belangrijke zin staat, namelijk: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”
 

In gelijke gevallen worden mensen gelijk behandeld, inderdaad, maar niet in dit geval – want er is geen sprake van gelijkheid. Die moet eerst gecreëerd worden, namelijk door maatregelen te nemen, bijvoorbeeld tegen de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren. Van schending van de grondwet is er dus absoluut geen sprake.
 

Vervolgens gebruikt Valkenberg het terugkerende meritocratie-argument: we moeten mensen op basis van kwaliteit en kunde aanstellen, niet op basis van geslacht! Ten eerste sluit het één het ander niet uit. Bij quotawetgeving wordt er uitgegaan van gelijke geschiktheid; pas dan wordt een vrouw gekozen, omdat er een structurele ongelijkheid ingehaald moet worden. Ten tweede: volg deze logica en kom tot de geïmpliceerde conclusie dat vrouwen incapabel zijn. Er zijn namelijk minder vrouwen, maar we moeten mensen op basis van kwaliteit kiezen, dus hebben vrouwen blijkbaar minder kwaliteiten.

 

 

-Wat vindt u zelf. De Nederlandse Vrouwen Raad is voor een vrouwenquotum en meer vrouwen in bestuurlijke functies, dus ook meer vrouwelijke hoogleraren/professoren.

 

  • Roséanne Aukes

 

De NVR over het vrouwenquotum

De NVR luidt de noodklok over aantal vrouwen in besluitvormende functies (september 2016)

 


Uitgebreid zoeken