#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


Workshops VHTO en Nationale Jeugdraad

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 26 mei 2018 werden workshops verzorgd door samenwerkingspartners VHTO en de Nationale Jeugdraad.
 

Cocky Booij, directeur van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, ging in op de effecten van (onbewuste) stereotype associaties op het keuzeproces van meisjes & jongens. Kunnen meisjes in Nederland hierdoor wel echt vrij kiezen? En wat betekent dit voor de ontplooiing van hun talenten binnen een arbeidsmarkt waar (digitale) technologische kennis steeds belangrijker wordt? 
Zie de powerpointpresentatie van Cocky Booij >>
 

Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad, en Jahkini Bisselink, lichtten toe hoe je jonge vrouwen kunt betrekken bij je organisatie. 
De Nationale Jeugdraad (NJR) is een koepelorganisatie van landelijke organisaties voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Met onder meer (media)campagnes en projecten moedigt de NJR jongeren aan om te laten zien waartoe zij in staat zijn. Daarnaast adviseert de NJR overheden en andere organisaties over jeugdbeleid.
De NJR is expert in jongerenparticipatie. Met een maatschappelijke vraagstuk als uitgangspunt maakt de NJR jongeren medeproducent van de oplossing. Zo verbindt de NJR bottom-up beweging met top-down beleidsvorming. 
Zie de powerpointpresentatie van Luce van Kempen en Jahkini Bisselink >>

 


Uitgebreid zoeken