#caption
#caption


De Nieuwe Toekomst genoemd als goed voorbeeld gendersensitief werken huiselijk geweld

In de factsheet van de VNG over het Istanbul verdrag wordt De Nieuwe Toekomst genoemd als een goed voorbeeld van gendersensitief werken in de aanpak / preventie van huiselijk geweld.

 

Hier is de factsheet VNG te lezen

 

Bladzijde 2:

Het Nederlandse nationale beleid is overwegend genderneutraal geformuleerd. Want de nationale overheid streeft naar een beleid voor alle slachtoffers van geweld in huiselijke kring, ongeacht gender, leeftijd, seksuele voorkeur en culturele achtergrond. Dat wil niet zeggen dat de nationale overheid gender niet belangrijk vindt. Als de verschillen tussen mannen en vrouwen bij geweld onvoldoende onderkend worden, gaat de aanpak voorbij aan gendergerelateerde factoren. Dan krijgen vrouwen en mannen – of het nu gaat om slachtoffers of plegers – niet de goede hulp en ondersteuning. Gender is dus een noodzakelijke en waardevolle aanvulling. Een goed voorbeeld is De Nieuwe Toekomst, een project dat zich richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Of Caring Dads, dat plegers van partnergeweld en/of kindermishandeling aanspreekt op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder


Uitgebreid zoeken