#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Steefcijferwet m/v verlengd

Op 19 januari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter verlenging van de zogenaamde ‘streefcijferwet’ als hamerstuk aangenomen, zonder discussie of debat. Zie hier het hamerstuk 

 

De streefcijferwet was ingegaan op 1 januari 2013 en automatisch vervallen per 1 januari 2016. De wet schreef voor dat grote vennootschappen (4900) moeten streven naar een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen in de raden van bestuur (rvb) en raden van commissarissen (rvc). Het streefpercentage is minstens 30% vrouwen en minstens 30% mannen.

 

Er was veel onvrede over de automatische afloop van de wet in 2016.  Uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2016 bleek dat weinig bedrijven zich aan de wet hielden. Eind 2015 was slechts 9,6% van de bestuurders en 12,5% van de commissarissen vrouw. Bedrijven die niet voldoen aan het streefcijfer zijn verplicht om daarover gemotiveerd verantwoording af te leggen in het jaarverslag. Dit ‘pas toe of leg uit’ principe werd bovendien niet door alle bedrijven zorgvuldig toegepast.

 

Volgens de minister doen de huidige cijfers geen recht aan het potentieel aan vrouwelijk talent: “zonder een activerende benadering duurt de toename van het aantal vrouwen nog te lang en blijft veel talent onderbenut”. Daarom kiezen de minister en de Tweede Kamer nu voor voortzetting van de wet tot 1 januari 2020. Begin 2017 wordt de voortgang opnieuw bekeken en in 2019 wordt de balans opgemaakt.

Zie ook: NVR luidt de noodklok

 


Uitgebreid zoeken