#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Huiselijk geweld nauwelijks in verkiezingsprogramma's

De NVR heeft samen met haar lidorganisatie Stichting Zijweg een persbericht verstuurd over de verkiezingsprogramma's waarin nauwelijks aandacht is voor huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen / kinderen / ouderen. Het gebrek aan aandacht baart ons zorgen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2017 en huiselijk geweld

 

Elke 6 minuten rukt de politie uit voor een melding huiselijk geweld. Jaarlijks zijn ongeveer 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling in de huiselijk sfeer en meer dan 200.000 volwassenen, meest vrouwen.

 

We praten dus over een groot maatschappelijk probleem.

 

Maar wat schetst onze verbazing? Bij het doornemen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die redelijk hoog in de peilingen staan, wordt deze problematiek nauwelijks benoemd.

 

Alleen D66 noemt zowel huiselijk geweld als kindermishandeling en ouderenmishandeling in haar verkiezingsprogramma.

 

SP, CDA en CU noemen zowel huiselijk geweld als kindermishandeling in hun verkiezingsprogramma.

 

GroenLinks en PvdD noemen alleen huiselijk geweld in hun programma.

 

VVD, PvdA en SGP houden het bij kindermishandeling.

 

De overige partijen zoals de PVV, 50PLUS etc. besteden noch aandacht aan huiselijk geweld, noch aan kindermishandeling, noch aan ouderenmishandeling.

 

Dit vervult ons met grote zorg.


 

Stichting Zijweg          &          de Nederlandse Vrouwen Raad


Uitgebreid zoeken