#caption
#caption


Vrouwen in de Tweede Kamer

De verkiezingen zijn geweest. De stemmen zijn geteld. Het is duidelijk wie er in de Tweede Kamer komen. De Nederlandse Vrouwen Raad heeft ook met deze verkiezingen campagne gevoerd voor Kies een Vrouw. De NVR wilt meer vrouwen in besluitvormende functies en één daarvan is de Tweede Kamer. Ons doel was om meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen doormiddel van voorkeursstemmen. Stem strategisch op een vrouw op een lagere positie.

 

Geschiedenis
In 1917, nog voordat vrouwen stemrecht kregen (1919), is in de Grondwet opgenomen dat ook vrouwen verkiesbaar zijn. In 1918 werd de eerste vrouw gekozen in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg van de SDAP. In 1922 steeg het aantal vrouwen tot zeven (van de 100), maar de jaren daarna daalde het aantal weer. Ook na de uitbreiding van het ledental naar 150 (in 1956) bleef het aantal lange tijd rond de 13. Pas na 1977 is er sprake van een stijging van circa 20 naar rond de 40 (in 1991). De mijlpaal 50 (eenderde van het totaal) werd op 15 april 1997 bereikt. Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is in 2016 57, dat is 38%. Dit percentage zit nog ver van de helft verwijdert en is de laatste jaren gedaald.  In 2012 was 39% vrouw. Het hoogste percentage vrouwen in de Tweede Kamer werd bereikt op 12 mei 2010, er zaten toen 64 vrouwen, dat is 43%.

 

De Kieslijsten

Op de kieslijsten stonden in totaal 35% vrouw, geen verbetering ten opzichte van het aantal vrouwen dat in de Tweede Kamer zit. Daarnaast is het zo dat veel vrouwen onderaan de kieslijst bungelen, terwijl mannen bovenaan de kieslijst prijken. Alleen de PvdA heeft netjes man en vrouw om en om. Op (bijna) elke 2e plek stond een vrouw op de kieslijst, direct achter de mannelijke lijsttrekker. Dit is heel voordelig voor alle mannen die daar direct onder zitten omdat veel mensen op de eerste vrouw van de lijst stemmen. De persoon op de 2e plek komt er meestal wel in dus gaan merendeel van deze stemmen naar de andere personen op de kieslijst, laten er meestal direct onder veel mannen staan. Dan spreken we nog geen eens over het feit dat van de 28 partijen maar 4 een vrouwelijke lijsttrekker hadden.

 

Onze campagne

De NVR heeft campagne gevoerd om strategisch te stemmen op een vrouw lager op de kieslijst zodat deze vrouw met voorkeursstemmen verkozen zou worden in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen in 2012 waren er 15.708 voorkeursstemmen nodig om verkozen te worden. Een gerichte campagne was nodig. Wij hebben een maand lang op sociale media mensen opgeroepen om strategisch op een vrouw te stemmen. Kies een vrouw was op de radio en in het nieuws. Er stonden berichten op de NVR website en de website Kieseenvrouw.nl werd regelmatig bijgewerkt. Een week voor de verkiezingen, op internationale vrouwendag is er een nieuwsbrief uitgegaan met daarin een stemadvies. De NVR raadde iedereen aan om hun hart te volgen en uiteindelijk te stemmen op de vrouw die bij hen past. Het stemadvies was er om het concreter te maken en inzichtelijk te maken hoe het proces in zijn werk gaat. In het advies hebben we de nummers genoemd van de vrouwen die volgens de peilingen net wel, net niet verkozen zouden worden. Door gericht te stemmen zouden we deze vrouwen alsnog in de Tweede Kamer kunnen krijgen.

 

De uitkomst

De verkiezingen zijn geweest. De stemmen zijn geteld. Het is duidelijk wie er in de Tweede Kamer komen. In totaal wordt 36% van de Kamerleden vrouw,  een daling ten opzichte van de vorige verkiezingen. Het aantal vrouwen daalt al jaren en dat is geen goede trend. Door onze actie zijn er wel 3 vrouwen met voorkeursstemmen verkozen in de Tweede Kamer. Het gaat om Lilianne Ploumen (PvdA) 20.000 stemmen, Isabelle Diks (GroenLinks) 25.000 en Lisa Westerveld (Groenlinks) 18.000 stemmen. Deze verkiezingen waren er 17.600 voorkeursstemmen nodig om verkozen te worden.

 

Conclusie

We kunnen zeggen dat onze actie voor een deel geslaagd is. In 2012 waren er helemaal geen vrouwen met voorkeursstemmen verkozen in de Tweede Kamer. Deze verkiezingen waren het er 3. Het totaal aantal vrouwen is echter niet omhoog gegaan, dus het percentage vrouwen in besluitvormende functies blijft achter op het percentage vrouwen in de maatschappij, 52%. De aandacht die het onderwerp heeft gekregen is wel omhoog gegaan. Er werd over geschreven en gepraat en het leefde in de maatschappij.

 

De Volkskrant schreef naar aanleiding van het nieuwe kabinet een artikel over dat het te wit, te mannelijk en te randstedelijk is. De media hebben het dus opgepakt. Lees het artikel hier.

 

De NVR gaat door met strijden voor meer vrouwen in  besluitvormende functies. Onze volgende campagne zal gaan over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Laten we deze energie doorzetten en zorgen dat ook daar vrouwen met voorkeursstemmen gekozen worden.

 

door Roséanne Aukes, projectleider Kies een Vrouw

 


Uitgebreid zoeken