#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Machtsbalans


Kamerfractie D66 pleit voor vrouwenquotum
De Tweede Kamerfractie van D66 pleit voor een tijdelijk afdwingbaar quotum voor het percentage vrouwen in topfuncties. De NVR luidt al enige jaren de noodklok over het aantal vrouwen in besluitvormende functies en ziet een wettelijk quotum als een bewezen effectief instrument om dit aantal sneller te doen toenemen. Meer informatie...
NVR en Universiteit Utrecht adviseren SER over diversiteit in de top
Maart 2019 - Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Het kabinet overweegt stevige maatregelen en heeft de SER om advies gevraagd. De NVR en Universiteit Utrecht waren uitgenodigd voor het overleg met stakeholders en stelden een gezamenlijk advies en visie op. Meer informatie...
Alleen met quota krijg je vrouwen aan de top
Nu de streefcijferwet is geflopt is het hoog tijd voor steviger maatregelen voor meer vrouwen aan de top. Dat betogen hoogleraar Linda Senden en strategisch adviseur van de NVR Mirella Visser in De Volkskrant van 7 maart 2019. Meer informatie...
Reactie NVR op wetsvoorstel gelijke beloning van Mannen en Vrouwen
24 april 2018 - De NVR heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar reactie gestuurd op het voorontwerp Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen van 5 maart 2018. Lees hier de achtergrond informatie en de brief. Meer informatie...
Extra acties om het aantal vrouwen in de top versneld te verhogen
Persbericht van het ministerie van OCW en VNO-NCW: het aandeel vrouwen in bestuursfuncties is laag. VNO-NCW en een aantal topbestuurders uit het bedrijfsleven gaan verschillende extra acties in gang zetten om het aandeel vrouwen te verhogen. Meer informatie...
Brexit brengt Europese quotarichtlijn dichterbij
Er is momenteel weer discussie over de man-vrouwverhouding bij bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Onze deskundige Mirella Visser schreef hierover een opiniestuk. Meer informatie...
5000 bedrijven aan de lat voor 30% streefcijfer vrouwen aan top
Alle 5000 Nederlandse bedrijven die onder net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen moeten aan de slag om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen, om zo het streefcijfer van 30% te halen. De NVR ondersteunt deze actie van minister Bussemaker. Meer informatie...
Steefcijferwet m/v verlengd
Op 19 januari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter verlenging van de zogenaamde ‘streefcijferwet’ als hamerstuk aangenomen, zonder discussie of debat. Meer informatie...
Jonge vrouwen: vaak een deeltijdbaan en daardoor minder economisch zelfstandig
Dit blijkt uit "Werken aan de start Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt", een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit onderzoek beschrijft en verklaart de verschillen in arbeidsmarkt- en inkomenspositie tussen jonge vrouwen en mannen van 18 tot en met 35 jaar. Meer informatie...
Waarom de loonkloof 16.1% is en niets lager dan dat
Onze vrijwilliger Sanne Kanters heeft voor ons alles op een rijtje gezet over Equal Pay en de loonkloof. Lees hier haar stuk over de cijfers en de loonkloof. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken