#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Machtsbalans


IMF ziet ongelijkheid tussen man en vrouw weer toenemen door coronacrisis
De coronacrisis dreigt de vrouwenemancipatie weer een aantal jaren terug te duwen. Dat schrijft het IMF. Vrouwen worden economisch gezien harder geraakt door de coronacrisis dan mannen. Nadat genderongelijkheid afnam in de afgelopen decennia, neemt die hierdoor sinds jaren weer toe. Meer informatie...
Wetsontwerp ingroeiquotum moet verstevigd
Het wetsontwerp ingroeiquotum dat moet leiden tot meer vrouwen in de top van bedrijven is niet stevig genoeg. In een uitgebreid artikel beschrijven onder meer Mirella Visser en Anneke van Doorne Huiskes, strategisch adviseurs van de NVR, waardoor de effectiviteit van de quotawet wordt ondermijnd. Meer informatie...
Monitor Brede Welvaart: Scheve werk-zorgverdeling en daling vrouwen in parlement
De Alliantie Samen werkt het! vindt dat SDG 5 (gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes) beter verankerd moet worden in het beleid van de overheid. De net verschenen Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020 van het CBS laat zien dat Nederland op deze doelstelling achter loopt. Meer informatie...
Reactie op Voorontwerp modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding
De NVR heeft samen met de Universiteit Utrecht en het Centre for Inclusive Leadership gereageerd op het ambtelijk Voorontwerp van de wet Modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding, dat voor internetconsultatie voorligt. Meer informatie...
Kabinet aan de slag met diversiteit in de top
Het kabinet neemt de aanbevelingen van de SER om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten, integraal over. De ministerraad heeft hiertoe begin februari besloten. Meer informatie...
Meerderheid Kamer stemt voor verplicht vrouwenquotum
Een motie van D66 en CDA voor een verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft dinsdagmiddag in de Tweede Kamer de meerderheid van de stemmen gehaald. Dit moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn. Meer informatie...
Vooruitgang in gendergelijkheid in Nederland sinds 2005
Met 72.1 van de 100 punten komt Nederland op de 6e plaats in de Gender Equality Index 2019. Tussen 2005 en 2017 is de score van Nederland met 4.3 punten gestegen. Nederland gaat nog steeds langzamer vooruit richting gendergelijkheid dan andere EU lidstaten. Meer informatie...
SER-advies een eerste noodzakelijke stap voor meer diversiteit in de top
23 september 2019 - "We zien een belangrijke positieve beweging in Nederland. Werknemers, werkgevers en steeds meer politici realiseren zich dat het niet vanzelf goed gaat komen met het aantal vrouwen en migranten in de top", aldus Nenita La Rose, voorzitter van de NVR. Meer informatie...
Kamerfractie D66 pleit voor vrouwenquotum
De Tweede Kamerfractie van D66 pleit voor een tijdelijk afdwingbaar quotum voor het percentage vrouwen in topfuncties. De NVR luidt al enige jaren de noodklok over het aantal vrouwen in besluitvormende functies en ziet een wettelijk quotum als een bewezen effectief instrument om dit aantal sneller te doen toenemen. Meer informatie...
NVR en Universiteit Utrecht adviseren SER over diversiteit in de top
Maart 2019 - Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Het kabinet overweegt stevige maatregelen en heeft de SER om advies gevraagd. De NVR en Universiteit Utrecht waren uitgenodigd voor het overleg met stakeholders en stelden een gezamenlijk advies en visie op. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

          GWL 
    PEP 
     
 Fenik             
        
        
     
  
        
  
 GWL 
     
 PEP    
     
     
  
        
     
  
        
    Fenik