#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Machtsbalans


Betere man-vrouw verhouding geregeld voor top bedrijfsleven
Het ingroeiquotum voor een betere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven is een feit. Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De Nederlandse Vrouwen Raad pleit al langere tijd voor een vrouwenquotum en is dus verheugd met dit resultaat. Meer informatie...
Nederlandse Vrouwen Raad en UU adviseren Tweede Kamer
Mirella Visser, strategisch adviseur van de NVR, sprak afgelopen vrijdag, samen met Linda Senden en Chantal Remery van Universiteit Utrecht, met Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) over het wetsontwerp over het ingroeiquotum. Meer informatie...
Wetsvoorstel evenwichtiger m/v-verhouding in besturen en rvc's op praktijk getoetst
De Universiteit Utrecht, het Centre for Inclusive Leadership en de NVR signaleren, na toetsing van wetsvoorstel, de noodzaak voor een grotere bescherming van de rechtspositie van vrouwelijke kandidaat-commissarissen in het geval van afwijzing. Meer informatie...
IMF ziet ongelijkheid tussen man en vrouw weer toenemen door coronacrisis
De coronacrisis dreigt de vrouwenemancipatie weer een aantal jaren terug te duwen. Dat schrijft het IMF. Vrouwen worden economisch gezien harder geraakt door de coronacrisis dan mannen. Nadat genderongelijkheid afnam in de afgelopen decennia, neemt die hierdoor sinds jaren weer toe. Meer informatie...
Wetsontwerp ingroeiquotum moet verstevigd
Het wetsontwerp ingroeiquotum dat moet leiden tot meer vrouwen in de top van bedrijven is niet stevig genoeg. In een uitgebreid artikel beschrijven onder meer Mirella Visser en Anneke van Doorne Huiskes, strategisch adviseurs van de NVR, waardoor de effectiviteit van de quotawet wordt ondermijnd. Meer informatie...
Monitor Brede Welvaart: Scheve werk-zorgverdeling en daling vrouwen in parlement
De Alliantie Samen werkt het! vindt dat SDG 5 (gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes) beter verankerd moet worden in het beleid van de overheid. De net verschenen Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020 van het CBS laat zien dat Nederland op deze doelstelling achter loopt. Meer informatie...
Reactie op Voorontwerp modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding
De NVR heeft samen met de Universiteit Utrecht en het Centre for Inclusive Leadership gereageerd op het ambtelijk Voorontwerp van de wet Modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding, dat voor internetconsultatie voorligt. Meer informatie...
Kabinet aan de slag met diversiteit in de top
Het kabinet neemt de aanbevelingen van de SER om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten, integraal over. De ministerraad heeft hiertoe begin februari besloten. Meer informatie...
Meerderheid Kamer stemt voor verplicht vrouwenquotum
Een motie van D66 en CDA voor een verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft dinsdagmiddag in de Tweede Kamer de meerderheid van de stemmen gehaald. Dit moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn. Meer informatie...
Vooruitgang in gendergelijkheid in Nederland sinds 2005
Met 72.1 van de 100 punten komt Nederland op de 6e plaats in de Gender Equality Index 2019. Tussen 2005 en 2017 is de score van Nederland met 4.3 punten gestegen. Nederland gaat nog steeds langzamer vooruit richting gendergelijkheid dan andere EU lidstaten. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken