#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Stichting Zijweg stuurt brief naar informateur over geweld in afhankelijkheidsrelaties

Onze lidorganisatie Stichting Zijweg heeft informateur Schippers als bijdrage aan het coalitieprogramma een brief gestuurd over geweld in afhankelijkheidsrelaties.

 

De brief van Stichting Zijweg:

 

Geachte mevrouw Schippers,

 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een groot maatschappelijk probleem, dat zich voornamelijk achter de voordeur afspeelt en waarmee heel veel gemeenschapsgeld is gemoeid. Naar schatting hebben jaarlijks ruim 200.000 volwassenen en ongeveer 120.000 kinderen te maken met geweld in de leefomgeving. Ten minste 50 kinderen en volwassenen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van mishandeling. En ondanks alle maatregelen die er in de laatste jaren zijn genomen, daalt het aantal slachtoffers niet.

 

U bent door de Tweede Kamer benoemd als informateur om te onderzoeken of er een kabinet gevormd kan worden bestaande uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Als vertegenwoordiger van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen verzoeken wij u om er bij de onderhandelende partijen op aan te dringen om in het coalitieprogramma prioriteit te geven aan de problematiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de stem en inbreng van slachtoffers op waarde wordt geschat.

 

Stichting Zijweg vertegenwoordigt die stem en inbreng. Wij zijn een organisatie van, voor en door vrouwelijke slachtoffers en hun kinderen. Wij geven beleidsmakers advies, zowel gevraagd als ongevraagd. Daarnaast zijn ‘empowerment’ en het bevorderen van economische en sociale zelfstandigheid van ex-slachtoffers speerpunt van ons beleid. Stichting Zijweg bestaat sinds 2005 en is inmiddels vertegenwoordigd in meer dan 30 netwerken, waaronder de Kring van Veiligheid en de Nederlandse Vrouwen Raad.

 

Het is wrang te constateren dat vrouwen die anno 2017 slachtoffer worden nog altijd tegen dezelfde problemen aanlopen als in 2008, toen wij deze knelpunten publiceerden in ons boek ‘Uit het veld geslagen’. Er zijn de afgelopen jaren zelfs knelpunten bijgekomen die destijds niet of nauwelijks aan de orde waren. Wij noemen met name de problematiek rondom stalking en het gedeeld ouderschap na huiselijk geweld. 

 

Ondanks alle maatregelen die de laatste jaren zijn genomen op het gebied van preventie, wetgeving, professionalisering van de hulpverlening is er sinds 2005 helaas weinig verbeterd voor de positie van slachtoffers en hun kinderen. Integendeel, hertraumatisering door falende hulpverlening is aan de orde van de dag.

 

Indien gewenst zijn wij te allen tijde bereid om mee te denken en u nader te informeren.

 

Namens het bestuur van Stichting Zijweg,

 

 

Tineke Franssen

Voorzitter

www.stichtingzijweg.nl

 

Klik hier voor de originele brief


Uitgebreid zoeken