#caption
#caption


NVR dringt aan op actieve informatie over conversiemogelijkheid in huidig pensioensysteem

Op 13 juni 2018 heeft de NVR een brief gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en naar de leden van de Vaste Commissie SZW in de Tweede Kamer. Dit ter voorbereiding van de vergadering op 20 juni 2018 van de Vaste Kamercommissie over de Tweede evaluatie van de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (VPS). Minister Koolmees wil n.a.v. deze evaluatie wijzigingen doorvoeren in het pensioensysteem. Een van de wijzigingen is dat bij de verdeling van pensioen bij scheiding conversie de standaard wordt, terwijl nu verevening de standaard is. Bij verevening wordt het pensioen pas verdeeld als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Bij conversie vindt de verdeling direct na de scheiding plaats.

Omdat het nog zeker twee jaar duurt voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd heeft de NVR er bij de minister op aangedrongen om ervoor te zorgen dat pensioenuitvoerders actief informatie verstrekken over het feit dat ook in het huidige pensioensysteem conversie al mogelijk is. Vanwege de voordelen van conversie bij een scheiding van de pensioengerechtigde is het van belang dat professionals vrouwen attenderen op de mogelijkheid van conversie die ook de huidige wet biedt, zodat een afgewogen keuze mogelijk is

De NVR vraagt tevens om een overgangswet te maken om vrouwen die vanwege onvolledige informatie in het verleden voor verevening hebben gekozen alsnog in de gelegenheid te stellen voor conversie te kiezen.
 

Minister Koolmees heeft aangegeven dat hij samenwonenden niet bij de wet VPS wil onderbrengen omdat samenwonenden ervoor kiezen om zo min mogelijk juridisch te regelen. De NVR wijst de minister er in haar brief op dat samenwonenden ook onder de wet VPS moeten vallen omdat het doel van de wet is om bescherming te bieden aan de ex-partner die bij scheiding geen of weinig pensioen heeft opgebouwd. De taakverdeling is bij samenwonenden nog grotendeels traditioneel, net zoals bij gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap. Dat wil zeggen dat ook bij samenwonenden vrouwen twee keer zoveel tijd aan het huishouden en zorg besteden en vooral parttime werken, terwijl mannen vooral fulltime werken.

Zie de volledige brief >>

De brief van de NVR van 13 juni 2018 sluit aan op eerdere brieven over deze materie. 

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/pensioenbijscheiding.


Uitgebreid zoeken