#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Organisaties wijzen op het belang om Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te nemen in het coalitieakkoord

Verschillende organisaties waaronder Federatie Opvang, de Kinderombudsman en Nationaal Rapporteur wijzen op het belang om Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te nemen in het coalitieakkoord.

 

Een van de speerpunten van de NVR is geweld tegen vrouwen. De NVR juicht dit soort initiatieven dan ook toe en hoopt dat Geweld wordt opgenomen in het coalitieakkoord.

 

Lees hier de brief van Federatie Opvang

 

De Federatie Opvang vraagt in een brief aan informateur Edith Schippers om vijf acties in te zetten voor mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden in de samenleving. 70.000 vrouwen, mannen en kinderen doen elk jaar een beroep op een opvanginstelling vanwege dakloosheid, huiselijk geweld of ggz problematiek waardoor zij niet zelfstandig kunnen wonen. Het nieuwe kabinet kan veel van deze problemen oplossen door te investeren in wonen, armoedebestrijding, een landelijk ondersteuningsprogramma voor de aanpak van huiselijk geweld, een fonds voor preventie in het sociaal domein en versterking van de rechtshulp voor opvangcliënten.

 

 

Lees hier de brief van de Kinderombudsman

 

Het nieuwe Kabinet moet investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp, gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen en de rechtspositie van vreemdelingenkinderen verbeteren. Ook moet er een Nationaal Actieplan Kindermishandeling komen. Dit schrijft de Kinderombudsman in een brief aan informateur Edith Schippers en de formerende partijen. 

 

 

Lees hier de brief van de Nationaal Rapporteur

 

De Nationaal Rapporteur heeft in een brief aan informateur Schippers gevraagd om in de formatie en het regeerakkoord aandacht te hebben voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

 

Volgens rapporteur Corinne Dettmeijer is de politieke aandacht voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen geen rustig bezit. In de brief uit ze onder meer haar zorgen over de daling in het aantal gemelde slachtoffers van mensenhandel in 2016. De politiecapaciteit die bestemd was voor mensenhandel werd in dat jaar aangewend voor andere zaken, zoals de vluchtelingenstroom, de nasleep van MH 17 en terrorisme. Volgens de rapporteur is de capaciteit voor mensenhandel hard nodig, omdat zich binnen migratiestromen veel slachtoffers van mensenhandel bevinden.


Uitgebreid zoeken