#caption
#caption


NVR en FO samen voor De Nieuwe Toekomst

NVR en FO samen voor De Nieuwe Toekomst

Start vervolgproject DNT voor een veilige toekomst van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld

 

De Nieuwe Toekomst gaat door als landelijk project! De Nieuwe Toekomst biedt vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt ondersteuning in het opbouwen van een nieuwe toekomst, zonder geweld. Doel van het landelijk project is dat vrouwenorganisaties, vrouwenopvang en gemeenten met elkaar samenwerken om zoveel mogelijk vrouwen deze ondersteuning te bieden.

 

De Nieuwe Toekomst is een methodiek waarbij vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld, via training en vrijwillige coaches begeleid worden richting participatie en economische zelfstandigheid. In het eerdere landelijk project is uit acht pilots gebleken dat 70% van de deelneemsters is geactiveerd richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Participatie en economische zelfstandigheid zijn  belangrijke beschermende factoren om het risico op herhaling van geweld te voorkomen.

 

Het landelijk project is een initiatief van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en de Federatie Opvang (FO) en het vervolg op pilotprojecten waarin de methodiek is ontwikkeld en toegepast. In dit landelijke project, dat gefinancierd wordt door het ministerie van OCW, wordt samengewerkt met Movisie. Movisie zal de methodiek waar nodig aanpassen en voorzien van een stevige methodische en theoretische onderbouwing. De ambitie is om de methodiek als goed onderbouwd opgenomen te krijgen in de databank Effectieve sociale interventies. Op basis van deze verdere professionalisering van de methodiek zal ook het train-de-trainers programma worden geactualiseerd en eind dit jaar worden aangeboden aan huidige en nieuwe trainers.

 

NVR, FO en Movisie streven met hun inzet te bereiken dat De Nieuwe Toekomst in alle Centrumgemeenten vrouwenopvang aan vrouwen wordt aangeboden door samenwerking tussen vrouwenorganisatie en vrouwenopvang en met financiering van de gemeente.

 

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de NVR, zie  http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/denieuwetoekomst.

 

Voor meer informatie over het starten van een lokaal initiatief voor De Nieuwe Toekomst kunt u mailen naar DeNieuweToekomst@opvang.nl

 

 Nederlandse Vrouwen Raad, Leyla Hamidi. info@de-nvr.nl 070-3469304

Federatie Opvang, Liesbeth van Bemmel. info@opvang.nl 033-4615029

 


Uitgebreid zoeken