#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Groot verschil tussen hoogopgeleide en laagopgeleide vrouwen

In april 2017 kwam het rapport ‘Leren van verschillen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit. Het rapport gaat in op de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen hoogopgeleide en laagopgeleide vrouwen. De NVR geeft kort de conclusies weer.

 

In het emancipatiedebat worden vrouwen meestal langs ‘de man’ als meetlat gelegd. De veronderstelling is vaak dat de vrouwenemancipatie geslaagd is zodra vrouwen meer op mannen lijken en bijvoorbeeld evenveel werken en verdienen. Door vrouwen enkel met mannen te vergelijken, worden grote verschillen binnen de groep vrouwen over het hoofd gezien.

 

Het rapport brengt op zeven terreinen de opleidingsverschillen tussen vrouwen in kaart. Economische zelfstandigheid, arbeidsmarktdeelname en -duur, segregatie in onderwijs, tijdsbesteding, opvattingen over werk en over de zorg voor kinderen, sociale veiligheid en gezondheid komen aan de orde.

 

Verschillen tussen hoger opgeleide en lager opgeleide vrouwen zijn groter dan tussen mannen en vrouwen. Hoger opgeleide vrouwen hebben meer overeenkomsten met hoger opgeleide mannen, dan met lager opgeleide vrouwen. Gemiddeld is 54% van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig. Slechts 27% van de lager opgeleide vrouwen is economisch zelfstandig, terwijl 71% van de hoger opgeleide vrouwen economisch zelfstandig is. Het verschil tussen hoger opgeleide mannen en vrouwen is met 9 procentpunten veel kleiner dan het verschil van 32 procentpunten tussen lager opgeleide mannen en vrouwen.

 

Lees hier het hele rapport

Lees hier de uitgebreide analyse van Atria


Uitgebreid zoeken