#caption
#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas


Uitreiking Monitor Talent naar de Top – 10 jaar Charter: “Daadkracht Werkt!”

Bericht van Nenita La Rose, voorzitter van de NVR:

 

Uitreiking Monitor Talent naar de Top – 10 jaar Charter: “Daadkracht Werkt!”
Bij de uitreiking van de Monitor Talent naar de Top 2016 hadden zich op de vroege donderdag ochtend (8 juni) in Sociëteit de Witte in Den Haag zo’n 150 vrouwen en een handvol mannen verzameld. Tweede Kamer voorzitter Khadija Arib kreeg de Monitor aangeboden. Het motto was “Daadkracht werkt”. Dat zou je denken.


Tien jaar monitoren van de Charter Talent naar de Top laat echter zien dat vrouwen in hogere functies nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Streefcijfers ten spijt. Bij het overgrote deel van de bedrijven worden deze bij lange na niet gehaald. Er was echter ook een lichtpuntje. Een viertal bedrijven kreeg deze ochtend de eretitel Diamant toebedeeld. Liander, Vodafone, Universiteit Leiden en de Rabobank. Deze bedrijven vervullen een voorlopers functie en dragen zichtbaar bij aan het realiseren van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de top.


Hoewel de voorzitter raad van bestuur Rabobank, Wiebe Draijer, opmerkte dat het naast m/v diversiteit nu ook wel tijd werd voor culturele diversiteit, bleef het hieromtrent, ondanks de gezellige drukte, het nuttige netwerken en uitwisselen van ideeën, akelig stil.

 

(Op de foto Nenita La Rose met Jeanne Martens, voorzitter van de NVR lidorganisatie VVAO)


Uitgebreid zoeken