#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Op bezoek bij: GAIA Netwerk

Bericht van Nenita La Rose, Voorzitter van de NVR:

 

De vrouwen van GAIA, Network for Women in Earth Sciences
De organisatie GAIA, die haar naam ontleent aan de Griekse Godin van de Aarde, is lid van de NVR. GAIA wil gendergelijkheid bevorderen in de Aardwetenschappen, die nog typisch een mannendomein zijn. Op 14 juni jongstleden was ik aanwezig bij hun netwerkbijeenkomst in Leiden.

 

Voorzittter Anouk Creusen heette mij hartelijk welkom en met zo’n zestien GAIA vrouwen spraken wij over de passie voor het werk en de uitdagingen welke vrouwelijke Aardwetenschappers ondervinden. Ervaringen en tips werden uitgewisseld en een aanwezige studente werd door de groep uitvoerig geadviseerd over te nemen stappen tijdens en na haar afstuderen. Voor mij als vrouw met een uitgesproken alfa achtergrond was deze kennismaking met de wereld van bodem, water en atmosfeer een verhelderende ervaring.

GAIA, opgericht in 1998, is als specifiek netwerk voor bèta professionals nog steeds pure noodzaak. Hoewel het percentage vrouwelijke afstudeerders in de Aardwetenschappen in de jaren tachtig aanzienlijk is gestegen, bleef het aandeel van vrouwen werkzaam in het bedrijfsleven en in de Aardwetenschappelijke instellingen daar sterk bij achter. Ook dringen vrouwen nauwelijks door tot leidinggevende posities. Anno 2017 is deze scheve ontwikkeling nog steeds een feit.

 

Het GAIA Ambassadeurs Netwerk (GAN) dat tot 2014 heeft geopereerd was een goed voorbeeld van hoe genderbewuste druk kan worden gezet ten behoeve van daadwerkelijke veranderingen op de werkvloer. Betrokkenheid van directies blijkt daarbij uiteindelijk onontbeerlijk.

 

Het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel over de gehele linie, vereist continue aandacht!


Uitgebreid zoeken