#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Het vrouwelijke perspectief op de samenleving

Bericht van Nenita La Rose, Voorzitter van de NVR:

Het vrouwelijke perspectief op de samenleving

 

Het Vrouwen Platform ZijN Nederland met haar voorzitter Selma Ablak, is nu zo’n twee maanden lid van de Nederlandse Vrouwen Raad. Op maandag 10 juli bezocht ik  haar op het kantoor in Amsterdam West voor een kennismaking. Platform ZijN is een koepel, in 2014 voortgekomen uit een samenwerkingsverband van zeven lokaal opererende stichtingen.

 

Platform ZijN’s Mission Statement is:

“ZijN gelooft in het investeren en versterken van vrouwen. Immers versterk een vrouw, versterk de samenleving. Dit doen wij door stereotypen te doorbreken en sociaal-culturele barrières te beslechten bij zowel de vrouwen als de instituties”.

 

ZijN organiseert daarom regelmatig bijeenkomsten over actuele sociaal-maatschappelijke kwesties. Met experts en rolmodellen wordt gezocht naar het vrouwelijk perspectief op de samenleving. De ervaring leert dat het betrekken van meerdere perspectieven in de discussies ook ruimte biedt voor creatieve en nieuwe oplossingen.

 

Selma, zelf een Turkse Nederlander, weet wat ze wil en brengt dat in ons gesprek bedachtzaam en duidelijk over. Diversiteit is voor haar een speerpunt. “Diversiteit begint bij jezelf”, zegt ze.  Met het lidmaatschap van ZijN bij de NVR, wil zij meer kleur helpen brengen in dit gevestigde instituut.  Maar zeker ook gebruik maken van de invloed van deze, op het landelijke niveau opererende Raad. Want, zegt Selma: “Voor een sterke diversiteitslobby naar de politiek moet je echt gevoed worden door diverse groepen. Anders is het een eenzijdig verhaal”.

 


Uitgebreid zoeken