#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas
#caption


Zaak gewonnen! Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann

Zo stond het in de tweet van 27 juli van het Clara Wichmann fonds: “Zaak gewonnen! Gerechtigheid voor zwangere zelfstandigen die tussen 2004-2008 geen zwangerschapsuitkering kregen.”

 

“Dit is waar we het voor doen,” zegt Anniek de Ruijter, de gedreven voorzitter van het fonds dat lid is van de Nederlandse Vrouwen Raad. “Eén gewonnen zaak kan betekenis hebben voor duizenden vrouwen. Ons doel is om vrouwen te helpen om hun recht te halen, maar vooral ook het verbeteren van de algemene rechtspositie van vrouwen.”

 

In de Restauratie op Spoor 2 van het CS in Amsterdam hebben wij onze kennismaking. Een hectische plek waar reizigers komen en gaan die geen tijd te verliezen hebben. Dat past treffend bij de dynamiek die Anniek de Ruijter zelf uitstraalt. Net zo als het Proefprocessenfonds zelf wordt gekenmerkt door een imago van hoge urgentie.

Foto: In aanwezigheid van VN vrouwenvertegenwoordiger 2017 Jamila Aanzi

 

Het begon in 1987 met de oprichting van het Clara Wichmann Instituut (CLWI), vertelt Anniek. Het CLWI is vernoemd naar de in 1922 overleden juriste Clara Wichmann. Clara Wichmann streefde naar innerlijke vrijmaking van vrouwen. En hoe kon dat beter dan op basis van formele gelijkstelling van mannen en vrouwen, zonder knellende beperkingen vastgelegd in het recht.

 

Het CLWI hield zich bezig met de rechtspositie van vrouwen. Belangrijke activiteiten waren politiek lobbywerk, ondersteunen van de vrouwenadvocatuur en het voeren van vele proefprocessen, zoals bijvoorbeeld over het recht op wijziging van de achternaam na scheiding. Het instituut moest in 2004 worden opgeheven om de banale reden dat de overheidssubsidie werd beëindigd. Kort daarvoor, in 2002, kreeg het CLWI nog grote aandacht bij haar eis voor statuutwijziging bij de SGP, met als inzet  volwaardig lidmaatschap van vrouwen inclusief passief kiesrecht.

 

In de plaats CLWI  kwamen twee nieuwe organisaties. De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’, een platform van juristen die de jurisprudentiedatabank van het CLWI hebben overgenomen. En de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, die voor het voeren van rechtszaken voor formele gelijkheid tussen man en vrouw geld beschikbaar stelt. Er is goede afstemming tussen de twee besturen over inhoudelijke samenwerking en de thematische werkgroepen van de Vereniging vormen een belangrijk bindmiddel.

 

De doorvoering van het gelijkheidsbeginsel heeft weliswaar geleid tot de opheffing van veel vormen van directe discriminatie van vrouwen, maar de huidige wet- en regelgeving is nog steeds onvoldoende afgestemd op de gewijzigde leefsituatie van vrouwen en de toenemende diversiteit. Hierdoor zijn - opnieuw - vormen van indirecte discriminatie van vrouwen ontstaan. De komst van migranten- en vluchtelingenvrouwen geeft een extra dimensie aan de problematiek.

 

“Daarom blijft het belangrijk om een proefprocesfonds te hebben en te blijven procederen voor het algemeen belang”, zegt Anniek.


Uitgebreid zoeken