#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld
#caption
Een project over empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld


Onderzoek naar de effecten van het project ‘De Nieuwe Toekomst’

Atria kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis gaat de komende 4 jaar onderzoek doen naar de effecten van het project De Nieuwe Toekomst.

 

De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwen Raad ontwikkeld en heeft tot doel vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, vooral op de arbeidsmarkt, en hiermee een nieuwe toekomst te bieden. De uitvoering van het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk.

 

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is er nog geen zicht op de effecten en zijn de behaalde resultaten ook nog niet verklaard. Om inzicht te krijgen voert Atria de komende jaren een quasi-experimenteel effectonderzoek uit: 300 deelnemers worden gevolgd in hun weg naar (arbeids)participatie. 150 deelnemers zijn afkomstig uit gemeenten die De Nieuwe Toekomst uitvoeren (de interventiegroep) en 150 deelnemers uit gemeenten die het project niet uitvoeren (de controlegroep). Om de resultaten uit het effectonderzoek te verklaren, voert Atria in samenwerking met Panteia gelijktijdig bij dezelfde gemeenten een procesevaluatie uit.

 

Het onderzoek start op 1 oktober 2017 en zal tot en met september 2021 lopen. We zullen u gedurende het onderzoek regelmatig op de hoogte houden.

 

Meer informatie kunt u vinden op:
- De projectomschrijving van ZonMw
- Het nieuwsbericht van Atria

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Leyla Hamidi, l.hamidi@de-nvr.nl


Uitgebreid zoeken