#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Feministen met een kleur

Praat met Attiya Gamri en met Tirza Houben en je wordt zonder pardon ondergedompeld in een krachtig bad van argumenten waarom politiek en bestuurlijk Nederland zich niet mag verbeelden dat op het gebied van vrouwenemancipatie het belangrijkste werk nu wel gedaan is.

 

Attiya en Tirza proberen beiden hun doelen langs de lijn van politieke bewustwording te bereiken. Zij zitten in het bestuur van ViP, wat staat voor Vrouwen in de PvdA en die organisatie is aangesloten bij de NVR.

 

Tirza Houben is Statenlid voor de PvdA in Limburg en vice-voorzitter van ViP. Attiya Gamri is ViP-voorzitter en heeft voor haar partij in de Staten gezeten van zowel Overijssel als Noord-Holland.

 

Attiya, zou je een feminist bij uitstek kunnen noemen. Zij zet zich al ruim anderhalf jaar in voor ViP omdat zij vindt dat er nog steeds vrouwen in Nederland zijn die zich in een achterstandspositie bevinden.  “De emancipatiegolf heeft hen nooit bereikt”, zegt Attiya met grote stelligheid. “En voor veel nieuwe Nederlandse vrouwen is er zeker nog een wereld te winnen, zijn er grenzen om te verleggen en is er een strijd om te voeren voor gelijkwaardigheid.” Attiya is Assyrische van afkomst. Een van haar zorgen is de geldingsdrang van orthodoxen in de gemeenschap. Zo is zij is tegen het verplicht bedekken van het hoofd door vrouwen.

Voor Tirza was vrouwenemancipatie de voornaamste reden om de politiek in te gaan. Tirza wil dat met name ook mannen emanciperen. Zij vindt dat de stem van de feminist de afgelopen 20 jaar bij nader inzien niet voldoende heeft doorgeklonken en dat helaas de zo belangrijke brug naar de jeugd niet is geslagen. Zij is half Antilliaans en opgegroeid in Roermond. Zij vindt dat vrouwen nog veel meer een machtsblok moeten vormen: “We moeten daar in het feministische belang gebruik van maken.”

 

Beide vrouwen associëren zich nog steeds erg sterk met “De Rooie Vrouwen” van weleer. Sindsdien heeft de vrouwenbeweging in de PvdA verschillende naamsveranderingen ondergaan, om tenslotte uit te komen bij het huidige ViP. Maar iets van de strijdbaarheid van de Rooien van toen, zien zij maar al te graag terug: “Samen meer actie en minder conferenties, we moeten activistischer worden. Want dat is de kracht van vrouwen. Er zijn geen leiders meer en dat dreigt ons op te breken!”


Uitgebreid zoeken