#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


De NVR moedigt meer bedrijven aan hun ouderschapsverlof uit te breiden.

Vorige maand presenteerde de ING zijn nieuwe cao, waarin is vastgelegd dat werknemers van de bank per 1 januari 2018 recht hebben op een maand betaald kraamverlof en drie maanden onbetaald verlof. De NVR moedigt meer bedrijven aan om meer ouderschapsverlof vast te leggen in hun CAO.

 

Vaderschapsverlof is de meest gebruikte term, maar eigenlijk zou men moeten spreken over ouderschapsverlof. Het nieuwe beleid van ING geldt namelijk niet alleen voor vaders, maar voor elke niet dragende ouder, bijvoorbeeld niet-biologische moeders van een kind binnen een lesbische relatie.

 

Met deze nieuwe arbeidsovereenkomst is de ING de eerste grote Nederlandse onderneming die zijn werknemers een relatief lang kraamverlof toezegt. Momenteel geldt in Nederland een wettelijk betaald verlof van twee dagen. Dit is laag in vergelijking met andere Europese landen. Samen met Ierland en Zwitserland heeft Nederland het laagste aantal kraamverlofdagen in Europa. Daar mag en moet verandering in komen!

 

De Tweede Kamer praat al een tijd over de mogelijke uitbreiding van het ouderschapsverlof naar vijf dagen. Eerder dit jaar stelde de NVR in een brief aan informateur Schippers een uitbreiding naar minstens acht dagen voor, te realiseren binnen de komende regeerperiode. Met een fixe uitbreiding naar 31 dagen geeft ING dan ook goed voorbeeld voor Nederlandse ondernemingen en de politiek.

 

De NVR moedigt meer bedrijven aan hun ouderschapsverlof te verlengen. In de eerder genoemde brief aan Shippers wordt voorgesteld het verlof geleidelijk uit te breiden, met als uiteindelijk doel dat over 10 jaar de verschillen tussen vaders en moeders — of dragende en niet-dragende ouders — geheel weggewerkt zijn. Een meer evenwichtige verdeling van kraamverlof over beide ouders zal positieve gevolgen hebben voor werkende vrouwen in Nederland en voor gendergelijkheid in het algemeen.

 

Momenteel ervaren werkgevers het in dienst nemen van vrouwen doorgaans als groter risico dan het in dienst nemen van mannen, omdat zij vrouwen langer verlof moeten verlenen bij het krijgen van een kind. Een uitbreiding van het ouderschapsverlof zal leiden tot verkleining van het verschil in risico. Daarmee wordt het voor werkgevers gemakkelijker om personeel aan te nemen op basis van capaciteiten — in plaats van gender — en zal de positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt versterken.

 

Een gelijke verlofregeling heeft diepgaande en langdurige positieve gevolgen voor mannen, vrouwen, jongens én meisjes in Nederland, en voor onze samenleving in het algemeen, omdat het een belangrijke stap is richting gendergelijkheid. Onder een eerlijke verlofregeling kunnen ouders de verdeling van zorg- en werktaken naar eigen wens inrichten. De automatische verdeling van de vrouw zorgt en de vader werkt kan worden doorbroken. Kinderen die hun ouders een eerlijkere verdeling van de zorg- en werktaken hebben zien maken, hebben later meer kans om dit zelf ook te doen en zich niet te laten beperken door traditionele rolverdelingen. Dit stelt jongens en meisjes beter in staat werk te kiezen aan de hand van hun voorkeur en capaciteiten.

 

De NVR is dan ook blij met initiatieven als dat van de ING en hoopt dat veel bedrijven, maar ook zeker de politiek het voorbeeld zullen volgen.


Uitgebreid zoeken