#caption
#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas


Het Poltiek Scholings Centrum

Al 45 jaar worden vrouwen door het Politiek Scholings Centrum (PSC) geschoold om politiek actief te worden en mee te doen in de politieke arena. PSC wordt enthousiast geleid door twee ervaren vrouwen. In een bistro op het Centraal Station van Utrecht ontmoet ik Maria Overtoom en Jacqueline Broer.  Eigen faciliteiten heeft deze organisatie niet; de subsidie van weleer is al geruime tijd geleden stopgezet.  Maar dat weerhoudt beide bestuurders, die beiden zelf terugzien op een lange politieke carrière, er niet van om enthousiast vrouwen aan te moedigen tot politieke betrokkenheid, tot stemmen, tot meedoen aan referenda en tot gebruikmaking van het recht op inspraak.

 

Maria Overtoom is al vanaf 2000 bij het Politiek Scholings Centrum actief. Sinds 2010 reist zij als voorzitter onvermoeibaar het hele land af. “De stichting zelf is strikt neutraal en niet gebonden aan een politieke partij,”zegt Maria. “We proberen zo breed mogelijk in de maatschappij te staan. Door de veranderingen in de Nederlandse samenleving, de komst van Nederlanders van niet-Nederlandse oorsprong en de verschraling van het Nederlandse onderwijs is onze doelstelling verbreed tot kennisvermeerdering over onze maatschappij en de historische context rond politieke ontwikkelingen. Het is ook erg belangrijk om jongeren te leren hoe de politiek en de gemeenteraad werken.”

 

Jacqueline Broer is secretaris/penningmeester van het PSC. “Nu, met de gemeenteraads-verkiezingen van 2018 in aantocht, is het zaak is om zoveel mogelijk vrouwen tools te geven door middel van cursussen. De voorbereidingen zijn gestart met een aantal vrouwenorganisaties voor het project “VrouwenStemmen”. Het is de bedoeling om net als eerder, ook nu weer een toolkit te maken met veel informatie over de verkiezingen.”

 

Het werk van het PSC omvat themadagen, studiebijeenkomsten en een cursusaanbod op maat, waarvoor trainers worden ingehuurd. Trots zijn de beide bestuurders op de regelmatig voor vrouwen georganiseerde excursies naar het Europees Parlement in Brussel. Het PSC mailbestand van ongeveer 400 leden ontvangt minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief.

 

Het Politiek Scholings Centrum is in 1972 voortgekomen uit een Landelijke Werkgroep van afgevaardigden uit een aantal grote vrouwenorganisaties, allen lid van de NVR.

 

Maria en Jacqueline werken nu met een flexibele netwerkgroep die hen ondersteunt bij hun activiteiten. “We doen alles vrijwillig en met liefde” aldus Maria. “Als we toen de NVR niet hadden gehad, zouden we nu niet hebben bestaan.”


Uitgebreid zoeken