#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption


Vereniging voor Gendergeschiedenis

Op internet zul je tevergeefs naar de enige onbetwiste definitie van het begrip gender zoeken. Gender is namelijk onderwerp van erg intensieve actuele maatschappelijke discussie. Margit van der Steen en Ellen Boonstra, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG), zijn experts. Hun organisatie is lid van de Nederlandse Vrouwen Raad en wij ontmoeten elkaar voor een kennismakingsgesprek. De belangrijkste doelstelling van de VVG is het integreren van het genderperspectief in historisch onderzoek en onderwijs. En dat is dringend nodig, want onze samenleving is op dit moment behoorlijk druk met de aanpassing en gewenning aan allerlei aan gender gerelateerde vraagstukken. Van de geschiedenis valt dus veel te leren.

 

Wat wij vooral zien, zeggen Margit en Ellen, is hoe de gendernormen door de tijd heen radicaal kunnen veranderen. Zo werd bijvoorbeeld vóór 1955 elke Nederlandse vrouw de dag na haar huwelijk ontslagen als ze een overheidsfunctie bekleedde. Zo’n verplicht ontslag is tegenwoordig ondenkbaar.

 

De VVG werd in 1990 opgericht. Het is ontstaan uit het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis uit 1976. Gedurende de tweede feministische golf in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw ontwikkelde dit zich tot een wetenschappelijke discipline. In toenemende mate werd niet alleen de rol van vrouwen onderzocht, maar ook hoe de onderlinge verhoudingen tussen de geslachten zich cultureel en sociaal vormden en wat de maatschappelijke en politieke gevolgen daarvan waren. “Bekeken vanuit het genderperspectief, blijken oude teksten die al uitvoerig zijn onderzocht, toch nog waardevolle nieuwe inzichten in gender te kunnen verschaffen,” aldus Margit.

 

Het blad Historica is het paradepaardje van de VVG. In dit tijdschrift voor gendergeschiedenis krijgen zowel ervaren als jonge onderzoekers de kans te publiceren en wordt zo het wetenschappelijke én publieke debat rond genderonderzoek gestimuleerd. Daarnaast reikt de VVG jaarlijks de “Johanna Naber Prijs” uit aan een Nederlandse of Vlaamse afstudeerscriptie over vrouwen- en gendergeschiedenis. Johanna Naber was van 1917 tot 1922 voorzitter van de Nationale Vrouwen Raad.

 

Maar de VVG blijft niet in het verleden hangen. “Het is niet alleen achterom kijken in de geschiedenis maar ook in het nu! We moeten actueel blijven,” zegt Ellen Boonstra.

 

Met zo’n 200 leden, samenwerkende bibliotheken en de vele abonnees van het tijdschrift Historica, ziet het bestuur van de VVG het als haar opdracht om de komende tijd de nieuwe generatie jonge meiden te interesseren voor gendergeschiedenis. Actiever zijn op sociale media is daarvoor een must.

 

En daar treedt de VVG een generatie tegemoet, waarbinnen velen gender allang niet meer slechts definieren als man en vrouw, maar spreken in termen van van LHBTQIA en genderfluïden. Of, zoals genderspecialist en journalist Lisa Peters in de Correspondent het stelt: Het verschil tussen sekse en gender is simpel gezegd: “Sekse zit tussen je benen en gender tussen je oren.” Waarmee gender kan worden geduid als geheel van de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse, ter onderscheiding van de lichamelijke en biologische aspecten.

 

Margit vindt het belangrijk om niet alleen bij wetenschap en onderwijs te blijven. “We moeten onze activiteiten breder trekken, ook naar de belangenbehartiging bij de politiek. Daarom zijn wij bij de Nederlandse Vrouwen Raad aangesloten. Deel uitmaken van de NVR is voor ons belangrijk.“


Uitgebreid zoeken