#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas
#caption


Naar een nieuwe generatie boerinnen

Geen beroep zal ooit zo veel gratis publiciteit hebben gehad als het boerenberoep. Met “Boer zoekt Vrouw”, dat het afgelopen decennium kijkcijfer-records verbrak, heeft Nederland zich kunnen onderdompelen in het liefdesleven van de boeren. De vraag is hoeveel van ons door de roze romantiek heen, ook iets van de nuchtere realiteit van het boerinnenleven hebben kunnen opsteken.

 

Van Willemien Koning, mede-eigenaar van het boerenbedrijf “Koning-Hoeve” in Oudkarspel, kreeg ik een waardevolle inkijk in de moderne boerenpraktijk. Willemien weet als geen ander hoe complex het leven van de vrouw op een modern boerenbedrijf is. Zij is voorzitter van de Commissie Vrouw & Bedrijf van de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Nederland (LTO Noord), een lid van de Nederlandse Vrouwen Raad. Willemien vormt met man en zoon een maatschap op een middelgroot Melkveebedrijf. Zij is daarnaast lid van de Proviciale Staten van Noord-Holland. En deze duizendpoot is bovenop dit alles ook nog voorzitter van het Women’s Committee van de Europese Koepel van Landbouworganisaties (COPA).

 

“Waar naar wordt gestreefd” zegt Willemien, ”is om de belangen van agrarische onderneemsters, de vrouwelijke mede-eigenaren en meewerkende partners, maar ook van dochters en onbetaalde familieleden die meewerken in de agrarische familiebedrijven, veilig te stellen.”

 

Als het gaat om de financiële positie van de meewerkende vrouwelijke partner is er nog erg veel te regelen. Wat bijvoorbeeld te doen bij een echtscheiding als de vrouwelijke partner de door haar in het bedrijf ingebrachte waarde niet kan meenemen? Geen vrouw zal het voortbestaat van het bedrijf in gevaar willen brengen door haar deel op te eisen, zeker niet als er een zoon of een dochter klaarstaat om het bedrijf voort te zetten. Voor een boerin is een echtscheiding vaak een financiële aderlating. Daarom lanceerde de commissie Vrouw en Bedrijf van LTO Noord het project “Je verdiende loon”. Daarmee moeten boerinnen bewust worden van de financiële consequenties als ze met hun echtgenoot niet alleen een huwelijk, maar ook een boerderij delen. Het geld van een boer staat niet op zijn spaarrekening, maar zit in zijn boerderij en zijn land.

 

“Op het gebied van gendergelijkheid zie je dat er ook bij de pensioenen nog steeds een groot verschil is tussen man en vrouw, oplopend tot wel zo’n 40 %. Vrouwen moeten hun eigen economische positie versterken”, zegt Willemien vol vuur. En daarvoor zijn goede fiscale en sociale wet- en regelgeving dringend nodig.

 

“In Europa werken er zo’n 25 miljoen agrariërs, in Nederland hebben we er 50.000. Tegelijk staat het agrarische bedrijf in heel Europa onder druk. Het aantal boeren loopt sterk terug.” geeft Willemien aan. Haar dringende boodschap is om het platteland vitaler te maken en om de leegloop te voorkomen door het ondernemerschap bij vrouwen krachtig te stimuleren. “Van de boerenbedrijven is 90% lid bij LTO en bij elk bedrijf is er wel een vrouw betrokken!”

 

Onder leiding van Willemien wordt Vrouw & Bedrijf veranderd in een moderne netwerkorganisatie. Vrouwen nemen vaak een sleutelpositie in op het agrarisch bedrijf en hebben op speciale momenten in hun leven behoefte aan specifieke kennis en informatie. Hierbij is de work en life balance belangrijk. Dit zou een thema voor de vergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad  kunnen zijn”, oppert Willemien bij ons afscheid.

 


Uitgebreid zoeken