#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption


De Nederlandse Zonta Vrouwen

José Hoogveld is area-director, oftewel voorzitter van Zonta Nederland. Thuis bij haar in Rotterdam word ik hartelijk ontvangen voor een kennismaking met deze internationale serviceclub van actieve en ambitieuze vrouwen, die werkt aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld. Penningmeester Nuria Reques Waterink-De Waal is ook aanwezig en even later schuift vice-area director Siska Kooi via Skype aan.

 

José vertelt: Het begrip ‘Zonta” is ontleend aan de taal van de Amerikaanse Sioux-indianen en staat voor samenbinden voor een doel, oftewel loyaliteit. Gelijke rechten van vrouwen staat hoog op de agenda van onze wereldwijde serviceclub. De basisgedachte is om door fondsenwerving, service en advocacy de positie van de vrouw versterken.” ‘Maar’ geeft José aan, “De ondersteuning is tegenwoordig meer dan alleen fondsenwerving. Zo zijn er bijvoorbeeld in Rotterdam concrete projecten met tienermoeders waarbij met name gebruik wordt gemaakt van het netwerk, de kennis en kunde van de Zonta vrouwen zelf.”

 

Zonta International werd in 1919 gesticht om daarmee de kwaliteiten eerlijkheid en vertrouwen, inspiratie en het vermogen om samen te werken voor beter onderling begrip in de wereld te bevorderen. Zonta Nederland is onderdeel van het wereldwijde Zonta-International netwerk dat 31.000 leden telt, die in 1200 clubs uit 67 landen actief zijn. In Nederland zijn er 19 Zonta clubs actief.

 

De actie “Zonta Says NO to Violence Against Women,” is voor de dames een sleutelproject. Deze internationale bewustwordingscampagne is opgestart vanuit de Verenigde Naties. Het verbijsterend hoog aantal van een op de drie vrouwen krijgt in de loop van haar leven te maken met geweld. Uit de statistieken blijkt dat overduidelijk ook voor Nederland: bij ons is 45% van de vrouwen ooit slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. 20 % van de Nederlandse vrouwen heeft als kind seksueel geweld door een volwassene ondervonden. En dit is het hoogste percentage van alle EU landen. Daarnaast komen stalking en cyberintimidatie via e-mail of social media erg veel voor.

 

Daar kan niet genoeg aandacht aan worden besteed, vinden de Zonta bestuurders.

 

25 november is door de VN uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. “Orange the World: Stop Geweld tegen Vrouwen en Meisjes” is de slogan. Velen van ons hebben het afgelopen jaar deze Orange Day mogen beleven: de dag waarop de stad oranje kleurt.

 

“Een mooie en noodzakelijke manier om aandacht te vragen en om actie te ondernemen tegen dit wereldwijde geweld,” zegt Siska. Nuria vult aan: “Mensen bewust maken en mobiliseren, daar draait het om. Anders komen er geen veranderingen tot stand. Ook in ons land is dit hard nodig.”

 

José vermeldt met voldoening dat door de lobby van Zonta, gender-mainstreaming intussen op alle beleidsterreinen bij de VN is doorgevoerd.

 

Naast het informeren van het publiek zijn de Zonta clubs ook actief met het lobbyen binnen de politiek en het openbaar bestuur. Voor de Nederlandse Vrouwen Raad zien zij de taak weggelegd om als koepel de economische zelfstandigheid en empowerment van vrouwen op de agenda te krijgen en te houden.  Zowel bij de politiek als bij het bedrijfsleven!


Uitgebreid zoeken