#caption
#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas


Het Zeeuws Vrouwen Platform, Voor alle Vrouwen in Zeeland

Al 45 jaar maakt het Zeeuws Vrouwen Platform (ZVP), voorheen de Zeeuwse Vrouwen Raad, zich sterk voor  een samenleving waarin mannen en vrouwen op gelijke voet met elkaar leven.  Het ZVP opereert als  schakel tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid. De aanhoudend krimpende Zeeuwse bevolking baart hen, ondanks de lichte stijging in 2016, grote zorgen. Deze vrouwen weten wat voor grote gevolgen ontvolking  kan hebben voor de leefbaarheid van hun regio.

 

Vrijdag 25 augustus ontmoet ik in café-restaurant De Vriendschap op de Markt van Middelburg de enthousiaste en betrokken bestuursleden van het ZVP. Ik word hartelijk ontvangen door voorzitter Emmy Galama en haar collega’s Nienke Slump, Monica Tramper, Reyncke van Wouwe, Anita van Oostrom en  Cecile Pernette Masson.

 

In een levendige discussie bespreken we de thema’s voor de komende jaren. Van arbeidsparticipatie van vrouwen en de combinatie met zorgtaken, het  bevorderen van de deelname van vrouwen in maatschappelijke en politieke besturen, armoede onder de vrouwen, tot  geweld tegen vrouwen. Emmy Galama geeft aan dat het betrekken van meer jonge meiden, de  nieuwe feministen, bij deze discussies noodzakelijk is. Maar ook meer mannen, als ambassadeurs voor vrouwenzaken zijn welkom.

 

Het ZVP is ook actief bij het internationale vrouwenwerk. Bewustwording bevorderen over de waardevolle verbanden tussen lokaal en internationaal en het stimuleren van samenwerking tussen vrouwenorganisaties  vindt het ZVP waardevol. Voor dit bestuur is vooral het samenwerken, het netwerken en het ondersteunen van ambities belangrijk voor het vrouwenwerk van nu en van de toekomst.

 

Het vermelden waard is de “Verdraaid Goed Award” die jaarlijks door het ZVP wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die laat zien dat Zeeuwse vrouwen in werk, gezin en samenleving een gelijke kans hebben. Bij de prijsuitreiking  van 2015 benadrukte voorzitter Emmy Galama  nog maar eens dat er vooral ook feministische mannen nodig zijn om vrij baan te maken voor gelijke arbeidskansen voor vrouwen.

 

Als lid organisatie van de Nederlandse Vrouwen Raad zien de Zeeuwse vrouwen voor deze nationale koepel een verbindende rol weg gelegd bij het  aanmoedigen  van discussies en samenwerking onder de vele en diverse lid organisaties.

 

De vrouwen van het Zeeuws Vrouwen Platform zitten boordevol ideeën en de actiebereidheid is groot. Zij staan klaar om zich de komende jaren vol voor de vrouwenemancipatie in te zetten, een verdraaid goede club!

 


Uitgebreid zoeken