#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Soroptimisten in actie voor vrouwen en meisjes

In het Louise Wenthuis in Amsterdam is het kantoor van de Nederlandse Soroptimistbeweging gevestigd. Op 30 augustus was ik er voor een kennismaking met de net nieuw aangetreden voorzitter Heleen Gansekoele. Zij vertelt: “Onze naam is afgeleid van het Latijnse Soror ad Optimum. En dat betekent letterlijk Zuster voor het Beste, precies waar wij al 90 jaar voor staan.”

 

De eerste Nederlandse Soroptimistenclub werd opgericht in 1927, zes jaar na de wereldwijde start van  Soroptimist International in de VS.

 

Heleen legt uit hoe vrouwen zich in de Eerste Wereldoorlog onmisbaar hadden gemaakt in ziekenhuizen en scholen en zich daarna niet terug wilden laten dringen in een huishoudelijke rol. Sindsdien neemt de beweging haar verantwoordelijkheid bij alle grote oorlogen, crises en periodes van onderdrukking.

 

“Sinds 2012 zijn onze Nederlandse clubs verenigd in de Unie van Soroptimistclubs in Nederland,” geeft Heleen aan. “Suriname en Curaçao hebben zich daarbij aangesloten. In Nederland hebben we zo’n 3.000 leden maar in de Europese Federatie, waaronder ook Afrika, het Midden-Oosten en de Cariben vallen, zijn er in totaal 34.000 leden.”

 

De beweging is actief in 133 landen en kan worden beschouwd als de grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen. Wereldwijd trekken zij zich actief en met persoonlijke inzet het lot van vluchtelingen en slachtoffers van geweld aan.

 

De Soroptimisten richten zich tegenwoordig breed op de rechten van vrouwen en meisjes. De activiteiten sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. “Om in actie te komen voor de positieverbetering van vrouwen en meisjes, is internationale samenwerking dringend noodzakelijk,” zegt Heleen. “Binnen de Europese Federatie hebben we de afgelopen vijf jaar samen meer dan 1,6 miljoen vrouwen en meisjes bereikt door fondsen te werven en actieve steun te verlenen voor zo’n 6.000 doelen. Een voorbeeld is het project van de Soroptimisten met Unicef voor Syrische vluchtelingen kinderen, “Syrië back to school”. Negentig Nederlandse clubs gingen aan de slag om geld in te zamelen om deze kinderen in Turkije onderwijs te bieden.”

 

Om de krachten te bundelen hebben de Soroptimisten zich aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad. Heleen zegt: “Zo kunnen wij vrouwen in Nederland samen lobbyen bij de overheden en ons sterk maken voor gender- en vrouwenrechten.”


Uitgebreid zoeken