#caption
#caption


FNV Vrouw, in Solidariteit en met Lef!

Mijn persoonlijke kennismakingsronde met de leden van de Nederlandse Vrouwen Raad bracht mij naar de Derkinderenstraat in Amsterdam, waar FNV Vrouw kantoor houdt. Ik ontmoette er de voorzitter Judy Hoffer en Jennifer Meyer, die verantwoordelijk is voor de werkorganisatie. Van deze twee betrokken vrouwen kreeg ik een kijkje in de keuken van een bijzondere organisatie. De traditie van FNV Vrouw gaat ver terug. De in 1948 opgerichte Vrouwenbond NVV transformeerde binnen de grote FNV koepel tot de FNV Vrouw van nu. Deze organisatie is al bijna 70 jaar actief op het gebied van werk, inkomen en zorg. FNV Vrouw, is een van de 15 aparte bonden binnen de vakbondskoepel en heeft zo’n 2.500 leden waarmee consequent en onvermoeibaar het vrouwenbelang wordt behartigd.

 

“Door de jaren heen is het nodige veranderd in onze organisatie en werkwijze. Wat helaas nog volstrekt onvoldoende  is veranderd, is de sociaal-economische positie van vrouwen. Deze is nog altijd niet gelijkwaardig aan die van de mannen. Daarvoor streden we vroeger en daarvoor strijden we nog steeds,” vertelt Judy Hoffer. “Het blijft gaan om gelijke kansen en mogelijkheden voor vrouwen, met respect voor verschillen! In Nederland zijn er bijvoorbeeld 1,25 miljoen armen. Uit onderzoek komt naar voren dat het armoederisico voor vrouwen erg hoog is, met name als zij minderjarige kinderen hebben, hoofd zijn van een eenoudergezin of een migranten achtergrond hebben. Een van onze projecten in dit verband is het ‘Beter Armoedebeleid voor Vrouwen’.” Aldus Judy.

 

“Het is voor FNV Vrouw erg belangrijk om samen met anderen op te trekken richting de politiek,” voegt Jennifer Meyer eraan toe. “Alleen dan kunnen wij vrouwen er maatschappelijk beter van worden. Het Vrouwenpodium, een samenwerking tussen de Nederlandse Vrouwen Raad en de FNV waarbij vrouwen uit maatschappelijke organisaties in gesprek gaan met politici, is hier een mooi voorbeeld van.”

 

Judy geeft aan dat de thema’s inkomen, arbeid en zorg, nog onverminderd van kracht zijn. ”Onder die noemer hebben we een aantal projecten waarmee we bijdragen aan vernieuwende methodieken en initiatieven ter verbetering van de positie van vrouwen.” Vrouwen worden begeleid om - vanuit hun eigen ervaring - met een pakket van aanbevelingen te komen. Doel is om het armoedebeleid, zowel op lokaal als landelijk niveau, actief te beïnvloeden en zo het aanhoudende armoedeproces onder vrouwen en hun kinderen eindelijk eens een halt toe te roepen.

 

FNV Vrouw is ook internationaal actief. Contacten met verschillende vakbondsvrouwenorganisaties wereldwijd hebben geleid tot uitwisseling van kennis en ervaring, en ondersteuning met materiaal. Ook zijn er gezamenlijke trainingen gericht op empowerment en het versterken van het vakbondsvrouwenwerk. “Uitgaan van de eigen kracht van vrouwen is een belangrijk uitgangspunt van FNV Vrouw”, aldus Jennifer.


Uitgebreid zoeken