#caption
#caption


ZijActief Limburg, de Kracht van Samen

Vereniging ZijActief Limburg heeft haar domicilie in het Ondernemersplein Limburg in Roermond. Daar word ik op woensdagmiddag 30 augustus met onvervalste heerlijke Limburgse vlaai hartelijk ontvangen door het Provinciaal Bestuur van deze vereniging.

 

Ik maak kennis met voorzitter Marion Vreuls en vice voorzitter Nicole Faesen, met Marly Coenen voorzitter kring Zuiderpoort en Ans Bex, afgevaardigde kring Zuidoost, met Suzanne de Vlieger, hoofd servicebureau en Marielle Beusmans, geestelijke adviseur. In dit gezelschap beleef ik een geëngageerde, informatieve en leuke middag.

 

ZijActief is met haar ruim 8.000 leden, verdeeld over 86 lokale afdelingen, de grootste vrouwenorganisatie van Limburg. Er zijn afdelingen in heel Limburg, die met hun betrokkenheid het hart van de organisatie vormen. Per regio zijn de afdelingen geclusterd in een kring. “De inbreng vanuit deze basis van afdelingen en kringen is de succesformule van ZijActief Limburg gebleken. Nu is het zaak om samen in verbondenheid verder te blijven gaan,” aldus Marion Vreuls.

 

De organisatie behartigt de belangen van vrouwen en biedt een ontmoetingsplaats met een focus op maatschappelijke betrokkenheid. ZijActief is nu bijna een jaar lid van de Nederlandse Vrouwen Raad en ziet in samenwerking met andere lid organisaties, een meerwaarde. “Een actueel thema dat aandacht vraagt is het aantrekken van jonge vrouwen. Jonge vrouwen willen vaak op een andere manier worden aangesproken. Dit zou een mooi onderwerp zijn om samen met de koepel NVR en andere lid organisaties te onderzoeken,” meent Marion, met bijval van haar collega-bestuurders.

 

Andere maatschappelijke trends en thema’s die de aandacht hebben van ZijActief Limburg , zijn armoede en de economische crises; werkgelegenheid voor vrouwen en mantelzorg; de multiculturele samenleving en eenzaamheid. Deze thema’s komen onder meer in projecten, themabijeenkomsten en workshops aan de orde. Zo zijn er interactieve praatcafés of netwerkmiddagen.

 

In het kader van internationale samenwerking en gestimuleerd door de Provincie werkt ZijActief in een projectgroep samen met het Belgische Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen KVLV, oftewel Vrouwen met Vaart. Deze vereniging is de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen met ruim100.000 leden.

 

Belangrijk thema in deze samenwerking is de toekomst van het boerenbedrijf. Net als in Nederland is er ook in België sprake van veel leegstand en beëindiging van boerenbedrijven.  En daarachter gaat veel maatschappelijk en persoonlijk leed schuil. Nederland heeft ervaring met alternatieve functies, zoals zorgboerderijen; de Belgen hebben hubs, concentraties van boerenbedrijven, waar nieuw leven moet worden ingeblazen.

 

In dit thema verraadt zich de herkomst van ZijActief. De organisatie heeft een verleden én kennis in huis van het boerenbedrijf. Zij is namelijk ontstaan uit de in 1930 opgerichte Limburgse Boerinnenbond, die vervolgens overging in de Limburgse Vrouwenbeweging. Sinds 2001 is er sprake van de Vereniging ZijActief Limburg. Hoewel zij dus sterk geworteld is in de traditie, heb ik vandaag kennis gemaakt met een zeer actief, eigentijds vrouwennetwerk dat een belangrijke rol speelt in het dynamische Limburgs van vandaag.

 

Met een warm gevoel van saamhorigheid ga ik weer huiswaarts.


Uitgebreid zoeken