#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Het parlement heeft twee moties behandeld over vrouwen in de politiek

Op 14 september 2017 heeft het parlement twee moties besproken om de landelijke verkiezingen van maart 2017 te evalueren. Deze moties kwamen naar aanleiding van het GEOM rapport tot stand gekomen door onze lidorganisatie Gender Concerns International.

 

Een motie van Femke Merel Arissen benadrukte dat het belangrijk is dat de overheidsinstellingen de samenleving weerspiegelen en daarom moet genderbalans in aanmerking worden genomen bij de oprichting van de nieuwe regering. Mevrouw Nevin Özütok en mevrouw Arissen hebben een voorstel ingediend waarin wordt verklaard dat het huidige accreditatiesysteem om de verkiezingen te waarnemen niet transparant is en verzoekt de nieuwe regering daarom om te onderzoeken hoe het accreditatiesysteem meer toegankelijk kan worden gemaakt voor verkiezingswaarnemers.Beide mevrouw Özütok en mevrouw Arissen hebben vragen gesteld over de bevindingen en aanbevelingen van het eindverslag van de GEOM (Gender Selection Observation Mission) Nederland 2017. Commentaar in de discussie omvatte die van Henk Krol van 50PLUS, wat aangeeft dat in zijn partij zowel in het Parlement als in de Senaat er een 50/50 balans is. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer Plasterk beantwoordde vragen over het verslag en zijn aanbevelingen, sommige na verdere vragen van mevrouw Özütok en mevrouw Arissen.

 

Klik hier voor de moties

Klik hier voor het debat

Klik hier voor het stuk op de website van Gender Concerns International


Uitgebreid zoeken