#caption
#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018


Stichting FAM! In de Frontlinie!

Op 30 augustus bezocht ik in Roermond de Stichting FAM! Bij dit provinciaal kenniscentrum voor vrouwenvraagstukken ontmoette ik de bevlogen directeur Charlotte van Dijk-Pieters en de zeer gedreven bestuursleden Leon Lokkart en Marijke Sniekers. Als ik na de lange reis uit Amsterdam binnenkom, staat er heerlijke Limburgse vlaai op tafel. En dan volgt een onderdompeling in een warm en deskundig bad van kennis over de praktijk van economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en veiligheid. In het kleine bureau aan de Minderbroederstraat wordt, zo blijkt gaandeweg, gigantisch veel werk verzet.

 

“FAM! is trots op de verworvenheden uit haar ruim 40-jarig bestaan. Maar zolang gelijkwaardigheid in alle verscheidenheid in mensen niet onderkend wordt, blijft FAM! in de frontlinie,” zegt Charlotte van Dijk-Pieters. “We vinden dat iedere vrouw het recht heeft om zich te ontwikkelen op haar eigen manier, zonder zich begrensd te voelen. Economische zelfstandigheid staat hierbij voorop.” Bestuurslid Leon Lokkart, de man in het gezelschap,  beaamt dit en benadrukt dat de samenleving ervan uit dient te gaan dat iedereen in de basis het recht heeft op een gelijke kans.

 

“Door  verbinding en kennisdeling proberen we maatschappelijke uitsluiting en tweedeling in onze samenleving tegen te gaan. Dit doen we onder andere door projecten ter ondersteuning en versterking van vrouwen in kwetsbare posities. Te denken valt aan bijvoorbeeld mantelzorgers en vrouwen met een achterstand op sociaaleconomisch gebied,” zegt bestuurslid Marijke Sniekers.

 

“Belangrijk voor Stichting FAM! is ons thema  Politiek is Ook VROUW!” vertelt Charlotte. “Uitvloeisel daarvan is ons kweekvijverprogramma #MVIP (Meer Vrouwen In de Politiek) , waaraan 23 vrouwen in het voorjaar van 2017 hebben deelgenomen. Het ontwikkelen van een politiek bewustzijn en politiek actief zijn is erg belangrijk als je mee vorm en richting wil geven aan een steeds veranderende samenleving. Vaak zien we dat de uitstroom in de politiek  groot is vanwege cultuurverschillen. We zien ook dat  vrouwen in de politiek vaker steun bij elkaar zoeken over de partijgrenzen heen. Met dit project proberen we die uitstroom tegen te gaan en meer vrouwen in de  politiek te krijgen.”

 

Agendering , lobby en samenwerking met belangrijke partners zoals de Provincie Limburg is voor  FAM! de basis om haar doelstellingen te bereiken. Hiermee wordt  collectieve verantwoordelijkheidszin gecreëerd. FAM! is een lidorganisatie van de Nederlandse Vrouwen Raad. “Er is veel kennis bij de vrouwenorganisaties in deze koepel”, zegt Charlotte. “De verbinding met dit krachtige netwerk is van groot belang. Hoe meer wisselwerking  er tussen  de NVR leden is, hoe krachtiger we  zullen zijn.” Dat kan ik natuurlijk alleen maar beamen. Op weg terug naar Amsterdam geniet ik volop na van deze inspirerende ontmoeting!


Uitgebreid zoeken