#caption
#caption


Gender Equality Index 2017: vooruitgang in een slakkengang

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) heeft een index gemaakt over gender gelijkheid in Europa. Nederland staat op de 4e plek. Als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaan we met een slakkengang vooruit en op sommige gebieden gaan we er zelfs op achteruit. 

 

Eens in de tien jaar geeft EIGE een rapportcijfer tussen de 0 en 100 aan alle EU-landen. Ver bovenaan staat Zweden met 82,6 punten en Nederland komt met 72,9 punten op plek 4. Hekkensluiter is Griekenland met 50 punten. Gemiddeld scoort de EU 66 punten. EIGE heeft bij de index gekeken naar werk, macht, geld, gezondheid, kennis en geld.

 

Kijk hier voor de grafiek met de hele index score op de website van EIGE. Hier kan je ook Nederland met andere landen vergelijken.

Klik hier voor het persbericht van EIGE en daarin ook het hele rapport.

 

Volgens EIGE gaat niet alleen de vooruitgaan langzaam, sommige landen gaan er ten opzichte van hun eerdere score gemiddeld gezien op achteruit, of presteren slechter op bepaalde gebieden. Nederland is een van de landen waar mannen en vrouwen minder gelijk zijn geworden en is ten opzichte van 2012 1,1 punt gedaald op de index. Op geen enkel deelgebied zijn Nederlandse vrouwen er meer dan een punt op vooruitgegaan. Op het gebied van macht en (vrije) tijd zijn Nederlandse vrouwen er het meest op achteruit gegaan.

 

Volgende de Index houden de traditionele rollenpatronen tussen mannen en vrouwen hardnekkig stand. In alle onderzochte landen voeren vrouwen nog steeds de meeste zorgtaken uit en doen zij ook het meeste huishoudelijke werk. Daar staat tegenover dat mannen vaker fulltime werken: in alle onderzochte landen heeft meer dan de helft van de mannen een fulltime baan, terwijl dat in geen enkel land voor de vrouwen geldt. Alleen in topscorer Zweden heeft 57 procent van de vrouwen een fulltime baan en 65,4 procent van de mannen. In dat land is de verdeling van zorgtaken en het huishoudelijk werk dan ook relatief eerlijk verdeeld.

 


Uitgebreid zoeken