#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


WBII: “Facilitation Business Success”

Een belangrijk thema van de Nederlandse Vrouwen Raad is de economische zelfstandigheid van vrouwen. In Women’s Business Initiative International, afgekort WBII, een van onze lidorganisaties, hebben wij een sterk betrokken bondgenoot. WBII heeft als doel ondernemerschap onder vrouwen te ondersteunen en aan te moedigen. Dat gebeurt door kennisoverdracht, peer-support, netwerkactiviteiten en seminars.

 

Op het kantoor in Den Haag ontmoet ik de energieke Julie Kennedy die President is en Charlene Lambert, de Secretary General. Veel van hun leden hebben een expat-achtergrond. Julie Kennedy, die oorspronkelijk uit de UK komt, vertelt dat het netwerk voor een kwart uit Nederlandse en voor driekwart uit internationale vrouwelijke ondernemers bestaat. “We hebben zo’n 40 verschillende nationaliteiten. Het idee bestaat vaak dat het gemakkelijk is om een bedrijf in Nederland te beginnen. Dan blijkt er een taalbarriere te bestaan. Maar vooral ervaren de vrouwen “that the Dutch are a closed network.”

 

Julie die eerder in Nederland woonachtig was, kan het weten. Na vele reizen en een lang verblijf in Frankrijk, is zij vijf jaar geleden hier weer neergestreken. Zij ziet scherp de belangrijke verbinding die te maken valt voor Nederland in de toenemende internationalisering van het ondernemerschap.

 

Ook Charlene, met een verleden in Canada en de VS, heeft na 20 jaar wonen in Nederland dezelfde ervaring. Zij weet wat er nodig is voor succes. Charlene geeft aan dat WBII de Nederlandse regering meerdere malen heeft aangeschreven om vrouwelijke ondernemers méér te steunen, aangezien het belang van vrouwelijk ondernemerschap ook Europa breed wordt ondersteund. “De Europese Commissie heeft zelfs het Europees netwerk WES (to promote Women’s Entrepeneurship) ingesteld”, vertelt zij.  Nederland en nog 30 andere Europese lidstaten zijn hierbij betrokken.

 

“Sinds onze oprichting in 2006 hebben meer dan 500 vrouwelijke ondernemers actief aan onze programma’s deelgenomen,” vult Julie aan. “Van professionals die een carrière-switch willen maken of een business idee willen uitwerken, tot vrouwen - vaak expats - boven de 45 jaar die nog niet eerder serieus de mogelijkheid hebben overwogen om eigen baas te worden.”

 

WBII is als een one-stop shop voor vrouwen die een bedrijf willen starten en die informatie, ondersteuning en motivatie nodig hebben. Hun jaarlijkse Christmaslunch is voor de leden een fameus netwerkmoment, met deelname van een grote diversiteit aan bedrijven.

 

De boodschap die WBII aan onze nieuwe regering wil meegeven, is het cruciale belang van het promoten van het schaarse vrouwelijk ondernemerschap op nationaal en internationaal niveau. “Vrouwelijke ondernemers hebben veel in te halen,” aldus Charlene. “Als we niet focussen op vrouwen, hun creativiteit en ondernemerspotentieel, missen we op vele manieren de boot.”


Uitgebreid zoeken