#caption
#caption


De Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen

In de plaatselijke bibliotheek vergaderde op zaterdagmiddag 28 oktober de afdeling Haarlem van de Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen (LFCV). Ik werd er hartelijk welkom geheten door Alice Cheung, de energieke voorzitter van deze landelijke koepel, letterlijk aan de hand genomen en in het Chinees bij de dames geïntroduceerd. Over het wel en wee van de Chinese vrouwen in Nederland is bij de buitenwacht niet veel bekend. Maar zij blijken uitstekend georganiseerd; in vrijwel elke grote stad van Nederland heeft hun koepel wel een actieve lokale afdeling.

 

Het werd een geanimeerde,warme en interactieve bijeenkomst. Alice Cheung staat bekend als een doortastende verbinder en een netwerker pur sang. Resoluut werd ik als voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad midden in de kring van vrouwen geplaatst en daarmee was de verbinding een feit. Niet gehinderd door de taalbarriere deelden zo’n twintig vrouwen mij hun zorgen en hun vreugdes. De vertaling werd verricht door Po Yee Leung, de secretaris van de Landelijke Federatie, die als tolk actief is en Chinees doceert.

 

De onderwerpen varieerden van de bij velen nog aanwezige taalbarrière en het ongemak daarvan bij het invullen van gemeentelijke formulieren, tot de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, waarmee de Chinese vrouwen grote moeite hebben.

 

“Tot je 67ste werken is zwaar voor ons”, zei een van de vrouwen. “De meesten van ons hebben zo’n 30 a 40 jaar in de horeca moeten werken, vaak 15 uur per dag. Langer werken is rampzalig voor het versleten lichaam van Chinese vrouwen.“

“De gezondheid van ons vrouwen is slecht,” werd door velen bevestigd. “We hebben last van onze gewrichten, last van moeheid en hoge bloeddruk en de zorg is niet te betalen. Alles is zo duur!”

Op mijn vraag of ze desondanks blij waren om in Nederland te wonen, kwam een volmondig ja! Er was vroeger nauwelijks aansluiting met de samenleving, en dat gaat wel wat beter. Maar door het harde werken in de horeca is er helaas nog steeds niet echt tijd voor Nederlandse vrienden, vonden de vrouwen.

 

“Het is belangrijk om onze vrouwen in de maatschappij te laten participeren, met name ook vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden,” zei Alice. Zij woont zelf al bijna vijftig jaar in Nederland en heeft zo’n dertig jaar in de horeca gewerkt. Als onderneemster had zij een eigen bedrijf.

Nu op haar 65ste , kan zij terugkijken op meer dan vijftien jaar vrijwillige inzet voor de Landelijke Federatie. “Wij organiseren regelmatig symposia, informatiebijeenkomsten en cursussen voor onze leden,” vertelt Alice. ”We vieren ook altijd gezamenlijk het Chinese Nieuwjaar en Internationale Vrouwendag.”

De LFCV heeft zich sinds de oprichting in 2000, sterk ingezet om de emancipatie en maatschappelijke participatie van vrouwen van Chinese afkomst te bevorderen. “Economische zelfstandigheid is heel belangrijk voor ons, kennis daarover is heel erg gewild onder de vrouwen”, aldus Alice.

 

Na het officiele fotomomentje, kon ik bij het afscheid met het mij door de tolk ingefluisterde “Xièxiè” de aanwezige vrouwen bedanken voor hun openhartige verhalen.


Uitgebreid zoeken