#caption
#caption


Nieuwe trainers getraind voor De Nieuwe Toekomst

Op vrijdag 27 oktober en 3 november 2017 zijn 13 nieuwe trainers voor De Nieuwe Toekomst getraind. Deze trainers gaan in hun gemeente aan de slag om nieuwe groepen deelnemers aan De Nieuwe Toekomst te trainen.

 

Sommige gemeenten zijn al gestart anderen starten per januari met De Nieuwe Toekomst. Tijdens de train de trainer bijeenkomsten zijn de nieuwe trainers getraind die in de gemeenten aan de slag gaan. De hoofdtrainer Helene de Nijs heeft de trainers klaargestoomd om te beginnen.

 

De trainer gaat in een periode van twee jaar reeksen van 10 trainingsbijeenkomsten van een dag uitvoeren in de zogenoemde “Toekomstwerkplaats” met een groep van 12-15 deelnemers. Deelnemers zijn vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De deelnemers hebben veelal geen betaald werk (meer) maar willen graag weer een opleiding, stage of betaalde baan, om daarmee een zelfstandig bestaan op te bouwen en minder kwetsbaar te zijn voor geweld en bedreiging. Het hervinden van hun kracht en zelfvertrouwen en het voorbereiden en daadwerkelijk zetten van stappen op weg naar maatschappelijke participatie is wat de training hen moet brengen.

 

Op 3 november kregen de nieuwe trainers hun certificaat uitgereikt en mogen ze de trainingen aan de deelnemers gaan geven. Marijke Jongbloed, bestuurslid NVR reikte de certificaten en gele rozen uit. Daarna was er een feestelijke afsluiting.

De train-de-trainer is onderdeel van het landelijke project De Nieuwe Toekomst dat wordt uitgevoerd door de Federatie Opvang en de Nederlandse Vrouwenraad in samenwerking met Movisie en met financiering van het ministerie van OCW.

 

Wilt u ook beginnen met De Nieuwe Toekomst in uw gemeente? Neem dan contact op met de Federatie Opvang info@opvang.nl 033 461 50 29 en de Nederlandse Vrouwen Raad info@de-nvr.nl 070 346 93 04.

 

Meer informatie kunt u lezen op http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/denieuwetoekomst

 

 


Uitgebreid zoeken