#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption


NSA Gender vraagstukken

“Hoe erg huiselijk geweld is, is vaak moeilijk uit te leggen aan mensen die er niet persoonlijk mee te maken hebben.” Aldus Nanda Baldew, voorzitter van de Stichting Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken (NSA).  “Maar huiselijk geweld is verschrikkelijk als het je treft en het treft alle soorten vrouwen!”

 

De Stichting Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken (NSA) is opgericht in 2013. Het doel is het bevorderen van maatschappelijke discussie over gendervraagstukken met name binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland en in Suriname en de Antillen.

Ik ontmoet Nanda Baldew op haar kantoor in Den Haag. Zij is in het dagelijks leven advocaat en houdt zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht. ”Huiselijk geweld is een zo vaak voorkomend fenomeen,” zegt Nanda. “Dat was voor mij een van de redenen om de stichting op te richten. Ik heb dit gedaan uit principe en gedreven door mijn ervaring uit de praktijk.”

Gendervraagstukken zijn voor Nanda niet alleen LHBTI vraagstukken. “Het gaat in onze Stichting vooral om vraagstukken in de inter-relationele verhoudingen man/vrouw. “We hebben veel te maken met geweld tegen vrouwen die niet beschermd worden, hoewel die bescherming internationaal is geregeld in het Istanboel Verdrag. Het Istanboel Verdrag blijkt in de Nederlandse praktijk niet te werken. Dat is nog niet genoeg doorgedrongen in de rechtspraktijk, niet bij advocaten, niet bij de rechterlijke macht, de jeugdbescherming en niet bij de politie.”

In sommige culturen kan het voorkomen dat de vrouw door de hele familie wordt mishandeld. Zo probeert Nanda bijvoorbeeld in traditionele Hindoestaanse families te helpen, door hun richtlijnen te geven hoe hun leven anders in te richten. Zij is voorstander van een holistische juridische en maatschappelijke bijstand om cliënten en slachtoffers van geweld beter te begeleiden. “En dat is zo belangrijk. Want na de vrouwen zijn het altijd de kinderen die de nare gevolgen van huiselijk geweld ondervinden. Dat houdt het proces eindeloos in stand.”

 

Nanda benadrukt dat solidariteit van andere vrouwen voor slachtoffers van huiselijk geweld erg belangrijk is. “Vrouwen die het goed hebben, begrijpen vaak niet de positie van vrouwen die getroffen worden door geweld. De gehele samenleving zal verandering moeten afdwingen. In de publieke opinie. En in de politiek!”

“Met mijn bestuur houd ik mij daarom ook bezig met de verbetering van politieke participatie van vrouwen.” Om betrokkenheid van Surinaamse vrouwen in de politiek aan te moedigen werden door NSA cursussen met Prodemos georganiseerd. “Het resultaat hiervan is dat we nu een vrouwelijke kandidaat hebben voor de gemeenteraad in Den Haag”, zegt Nanda trots.

 

Haar niet-gesubsidieerde stichting probeert door lezingen en conferenties en door samenwerkingsverbanden met organisaties die dezelfde doelen nastreven, zoveel mogelijk vrouwen te bereiken. Met het maken van radioprogramma’s, waarin hypergevoelige taboe onderwerpen worden behandeld zoals genderkwesties en de relatie man/vrouw, brengen zij de bewustwordingsdiscussie rechtstreeks de huishoudens binnen. Ongemakkelijk, maar onvermijdelijk.


Uitgebreid zoeken