#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Gender Equality Index 2017: Geweld

Op 21 november 2017 is de Gender Equality Index over geweld uitgebracht door het European Institute of Gender Equality (EIGE). De EU scoort gemiddeld 27.5 op 100. NL scoort 31.5 punten. Hoe hoger de score hoe slechter de situatie. NL scoort dus slechter dan het EU gemiddelde.

 

The European Institute of Gender Equality:

Geweld tegen vrouwen is een veel groter probleem dan de statistieken laten zien. Bijna een op de twee vrouwen (47%) die geweld hebben meegemaakt, heeft het nooit aan iemand verteld, of dat nu de politie, gezondheidsdiensten, een vriend, buurman of collega is. Het onthulde geweld is slechts een fractie van de realiteit.

"Geweld tegen vrouwen is zowel een oorzaak als een gevolg van genderongelijkheid. In samenlevingen die geweld tolereren, het nalaten om daders te straffen en slachtoffers de schuld te geven, praten vrouwen er minder vaak over. Om een ​​einde te maken aan deze cultuur van stilte en het verwijten van het slachtoffer, hebben we een sterker antwoord nodig van regeringen, politie en justitie. Vrouwen moeten weten dat hun claims serieus worden genomen en dat er recht wordt gedaan om hun leven weer op de rails te krijgen", aldus Virginija Langbakk, directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE).


Om een ​​genuanceerder beeld te geven van geweld tegen vrouwen, heeft het EIGE een manier ontwikkeld om het verschijnsel te meten, als onderdeel van de gendergelijkheidsindex. Het nieuwe meetkader belicht het spectrum van geweld tegen vrouwen dat varieert van intimidatie tot de dood (femicide). Het helpt ook om vormen van geweld te meten, zoals mensenhandel, intiem partnergeweld, aanranding en verkrachting. Deze tool kan lidstaten helpen die het Verdrag van Istanbul hebben geratificeerd, met hun monitoring- en rapportageverplichtingen.

Voor het eerst hebben we een vergelijkbare score voor geweld tegen vrouwen in de EU en elke lidstaat. De score van de EU is 27,5 van de 100 (hoe hoger de score, hoe slechter de situatie), wat aantoont dat het fenomeen veel voorkomt, ernstig en ondergemeld is. De nationale scores lopen uiteen van 22,1 in Polen tot 44,2 in Bulgarije. De hoge score in Bulgarije is voornamelijk te wijten aan het feit dat geweld niet wordt bekendgemaakt, wat meer is dan drie keer het EU-gemiddelde (respectievelijk 48,6 en 14,3).


Veel mensen beschouwen geweld thuis nog steeds als een persoonlijke aangelegenheid. 15% van de Europeanen beschouwt huiselijk geweld als een privéaangelegenheid, zo blijkt uit de resultaten van de Eurobarometer-enquête van 2016. Echter, in de afgelopen tijd zijn dingen begonnen te veranderen. Meer vrouwen komen naar voren om zich uit te spreken over geweld. De recente aantijgingen van seksuele intimidatie in Hollywood hebben geleid tot een wereldwijde social-mediacampagne #MeToo die tot doel heeft de stilte te doorbreken over seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen.


De meetstructuur voor het domein van geweld meet drie aspecten: prevalentie, ernst en openbaarmaking van geweld tegen vrouwen. Op een schaal van 1 tot 100 vertegenwoordigt 1 een situatie waarin geen geweld bestaat en 100 een situatie waarin geweld tegen vrouwen extreem vaak voorkomt, zeer ernstig is en niet wordt onthuld.

 

Lees hier het stuk op de website van EIGE.

 

Lees hier de cijfers over Nederland. Hoe komt Nederland aan een score van 31.5?


Uitgebreid zoeken