#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin


Bahá’í Vrouwenforum Nederland, Gelijkwaardigheid van Vrouwen en Mannen!

De Bahá’í gemeenschap heeft overal in het land bloeiende plaatselijke afdelingen. Nu ben ik samen met Leyla Hamidi, stafmedewerker van de Nederlandse Vrouwen Raad, op weg naar het  nationaal secretariaat van deze geloofsgemeenschap in Den Haag. Daar  heb ik een ontmoeting met bestuursleden van het Bahá’í  Vrouwenforum Nederland (BVN). Ik ga kennismaken met voorzitter Margriet Huppes, secretaris Yolande Milani en Sima Akgün, algemeen bestuurslid. Het wordt een allerhartelijkst ontvangst.

 

Het Bahá’í Vrouwenforum Nederland is in 2002 opgericht met als leidend principe dat gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen een belangrijke voorwaarde is voor wereldvrede.  De leer van de Bahá’í- gemeenschap is hun inspiratiebron. Dit geloof is in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan in Iran. De kernboodschap hiervan is het proces naar het bereiken van een universele vrede, waarbij uiteindelijk alle volkeren op onze aarde in harmonieuze eenheid zullen samenleven.

 

De ruim 100 leden van het Vrouwenforum Nederland zijn zeer actief in de ondersteuning van sociaal-economische projecten, zowel op nationaal als internationaal niveau. Toegang tot onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Vrouwen en meisjes worden zo de kans gegeven zich op allerlei terreinen te ontwikkelen, vertelt Yolande Milani. Van een scholenproject voor meisjes in Chili, tot vredeseducatie voor slachtoffers van huiselijk geweld in een vrouwengevangenis in Adana, Turkije.

 

Ook financierden de bahá’í vrouwen de Bambino projecten in Malawi, waarbij meisjes onderwijs volgen op de Bambino highschool. “Zo konden deze lokale dorpskinderen, die acteerden in de bekende Mercy’s Blessings film, met financiële ondersteuning vanuit het Bambinoproject hun highschool in Malawi afmaken,“ aldus Yolande. Mercy’s Blessings, een film over onderwijs en liefde die inmiddels 10 film Awards heeft gewonnen, is op de Bahá’í wereldvisie geïnspireerd. De film wordt nu in verschillende landen gebruikt ter ondersteuning van maatschappelijke actie voor gelijkheid van vrouwen en mannen, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en wereldburgerschap.

 

“Elk jaar organiseren we een themadag voor onze leden en belangstellenden.  Een aantal jaar geleden hebben we samen met de Nederlandse Vrouwen Raad geparticipeerd in het project ‘Doorbreek Huiselijk Geweld’ zegt Margriet Huppes. “In Groesbeek organiseren wij onze jaarlijkse zomerschool voor de hele gemeenschap waarbij ook veel jeugd aanwezig is,” vult Sima Akgün aan.  “Als je niet actief bent, kun je beter niet bestaan, is mijn motto.”

 

Met de Bahá’í International Community (BIC), dat sinds 1948 als niet-gouvernementele organisatie is aangesloten bij de Verenigde Naties, zijn er vanzelfsprekend nauwe contacten. En elk jaar is het BVN actief bij de Commission on the Status of Women. Margriet, die nu zo’n drie jaar voorzitter is van  het  Bahá’í Vrouwenforum, ziet in hun lidmaatschap bij de Nederlandse Vrouwen Raad belangrijke voordelen: “Het garandeert onze verbinding met de belangrijke waarden die al die vrouwen onder de vlag van de NVR met elkaar delen. Het discours over de rollen van respectievelijk mannen en vrouwen blijft hierin ook voor ons van essentieel belang.”


Uitgebreid zoeken