#caption
Workshop Nationale Jeugdraad door Luce van Kempen en Jahkini Bisselin
#caption


YWCA Nederland, van Meisjeswerk tot Vrouwenorganisatie

Op 18 november vond de uitreiking plaats van de Golden Girl Trophy. Deze feestelijke gebeurtenis staat in het teken van “Vrouwen en Verbinding” en wordt jaarlijks door The Young Women’s Christian Association, YWCA Nederland, geïnitieerd. Hiermee wordt een podium gegeven aan jonge vrouwen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het verbeteren van de positie van anderen en daarmee tevens een belangrijke maatschappelijke bijdrage hebben geleverd. Met deze prijs wordt vrouwelijk leiderschap door de YWCA in beeld gebracht en gepromoot.

 

In het Mary Bargerhuis in Utrecht bezocht ik voorzitter Jeannette van Dongen. Zij vertelde over oorsprong, activiteiten en plannen van deze actieve organisatie.

Uit de in 1920 opgerichte Federatie van Christelijke Verenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes ontstond YWCA Nederland. Er was behoefte aan “modern meisjeswerk.” En de protestants-christelijke vrouwen wilden zich aanpassen aan de veranderende maatschappelijke positie van de vrouw. Mejuffrouw Mary Barger was van 1920 tot 1927 de eerste presidente. In 1972 werd de Federatievorm losgelaten en omgezet in een nieuwe vereniging met individueel lidmaatschap, het huidige YWCA-Nederland.

 

“In Nederland zijn we een relatief kleine organisatie als onderdeel van “de Wereldbond YWCA”, een wereldwijde beweging, die bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties een grote invloed heeft,” vertelt Jeannette. “Anno 2017 is YWCA Nederland een organisatie die vrouwelijk leiderschap wil bevorderen en ook een “safe haven” wil zijn voor vrouwen om zich te ontwikkelen, om kennis met elkaar te delen en om elkaar te inspireren. Wat wij willen bevorderen is vrouwen sterker maken en hen hun eigen gewenste positie laten ontdekken en laten innemen. Onze christelijke oorsprong speelt daarbij een rol als motivator. Het is geen uitsluitingsmechanisme. Het staat voor inclusie,” aldus Jeannette.

 

Er worden stevige banden onderhouden met de wereldwijde organisatie, vertelt Jeanette:  “Eens per vier jaar reist een afgevaardigde van YWCA Nederland af naar de World Council van de YWCA. Dat is dan het moment om te toetsen hoe de thermometer er voor staat. De focus van World YWCA op het gebied van vrouwen empowerment en gendergelijkheid, is ook onze focus.”

 

Over vrouwen aan de top is men binnen de YWCA duidelijk. “In 2015 was ongeveer elf procent van de personen op topposities een vrouw. Dat percentage groeit met ongeveer een procent per jaar. Het aantal vrouwen op topposities neemt dus niet erg toe. Om die reden is in april het wettelijk streefcijfer van dertig procent opnieuw ingevoerd. Een quotering die wij anno 2017 bij de YWCA, als moderne organisatie, krachtig ondersteunen. Zelf hebben wij in onze eigen organisaties de 30-procents quotum ingesteld voor vrouwen onder de dertig jaar. En dit heeft positief resultaat gehad in onze organisatie en wereldwijd binnen de YWCA. Niet slecht!”


Uitgebreid zoeken