#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption


Vereniging voor Vrouwenbelangen

Op vrijdag 1 december 2017 ontmoet ik in Capelle aan de IJssel  Artemis Westenberg, sinds januari 2016 voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenbelangen Nederland. Artemis, lobbyist van huis uit, zet meteen stevig in. “Wij vrouwen worden in feite besodemieterd in de praktijk. Kijk maar naar onze hoogste politieke vertegenwoordiging. Mijn voorgangster, Leonie van Gils, heeft ooit gezegd: Als we werkelijk gelijkheid willen in de Tweede Kamer dan maak je twee lijstjes, een voor meisjes en een voor jongens. Dat geldt nog onverkort.”

 

Het gaat allemaal over macht en mensen willen die slecht delen, daarover laat Artemis geen misverstand bestaan. “Vrouwen zijn net zo goed als mannen, of mannen zijn net zo slecht als vrouwen. En Vrouwenbelangen maakt zich daarom sterk voor rechten van vrouwen op voet van gelijkheid met mannen.”

 

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, kortweg Vrouwenbelangen, is opgericht in 1894.  “In Nederland hebben vrouwen inmiddels kiesrecht, zijn handelingsbekwaam en de ontslagplicht bij huwelijk is opgeheven. Maar de praktijk is weerbarstig. Vrouwenstrijd is nog steeds nodig, ook internationaal”, aldus Artemis. “Gelijke politieke, sociale en economische rechten zijn lang en breed erkend als fundamentele mensenrechten. Door goedkeuring van het VN-Vrouwenverdrag van 1979 hebben staten zich verplicht deze rechten bij wet te regelen. Onze missie is: De Nederlandse regering houden aan dit verdrag.”

 

Vrouwenbelangen telt zo’n 250 a 300 vrouwen waaronder veel oudere leden, vrouwen van het eerste uur. De vereniging vordert langzaam maar gestaag met haar doel om bij de vrouw het zelfbewustzijn met betrekking tot  haar plaats in de samenleving te versterken. Zij wil gelijke vertegenwoordiging in alle organisaties op maatschappelijk, politiek en sociaal-economisch terrein. Daarnaast streeft zij naar een samenleving waarin vrouwen en mannen een gelijk en gelijkwaardig aandeel hebben in het betaalde en onbetaalde werk

 

“Mede vanwege gebrek aan menskracht hebben wij ons de afgelopen vijf jaar als bestuur voornamelijk gericht op het analyseren van wetten in de Tweede Kamer. Het blijft belangrijk om te toetsen of deze sekse-neutraal zijn. Wij doen dit via onze koepel de Nederlandse Vrouwen Raad. Ons doel is om in de nabije toekomst ook te kijken of gender mainstreaming wel is ingevoerd bij ministeries.”

 

“In 2015 hadden we succes met een wet die is teruggenomen door de minister naar aanleiding van een door ons geschreven brief  met betrekking tot “onbedoelde” sekse discriminatie. Het blijkt nog veel te vaak  dat de Tweede Kamer geen of te weinig contact heeft met het volk. Kritisch volgen blijft noodzakelijk,” aldus Artemis.

 


Uitgebreid zoeken