#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Omdat ik niet nog honderd jaar wil wachten

Onze vrijwilliger Sanne Kanters heeft zich verdiept in de verkiezingen en de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Haar advies: stem strategisch 21 maart!

 

In Nederland kunnen vrouwen sinds 1917 verkozen worden voor een vertegenwoordigende functie in de politiek. Dit noemen we het passief kiesrecht voor vrouwen. Twee jaar later, in 1919, kregen we actief kiesrecht en mochten we ook zelf onze stem uitbrengen. Sinds het invoeren van het passief kiesrecht voor vrouwen is het percentage vrouwen in de gemeenteraad nog nooit hoger geweest dan nu. Dat klinkt wellicht als een overwinning, maar nog steeds is slechts 28.3% van de 8.931 raadsleden vrouw. Dit komt neer op 2501 vrouwen tegenover 6430 mannen in de Nederlandse gemeenteraden. In de Tweede Kamer ligt het percentage iets hoger, maar ook hier is het aandeel vrouwen sinds 1917 nooit hoger geweest dan 41%. Hoewel we ‘al’ honderd jaar vrouwen kunnen verkiezen als politiek leiders, wordt dit nog steeds weinig gedaan. Wat blijkt? Het legaliseren van vrouwelijk leiderschap alleen is niet genoeg. In een samenleving waarin leiderschap geassocieerd wordt met mannelijkheid, is een totale hervorming van ons idee van wat het betekent om een politiek leider te zijn noodzakelijk voordat vrouwen überhaupt een eerlijke kans maken.

 

            In een artikel in de Correspondent legt journalist en gender expert Lisa Peters duidelijk uit wat de oorzaak is van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek: “Denken we aan ‘politicus,’ dan denken we aan een witte man, strak in ‘t pak… In het politieke spel staan vrouwelijke politici, net als politici met een donkere huid, een zwaar Twents accent of een dubbele nationaliteit, automatisch twee-nul achter.” In de politiek geldt een dubbele standaard voor mannen en vrouwen, waarbij bepaalde kwaliteiten of daden van een mannelijke kandidaat positief ontvangen worden, terwijl deze voor een vrouw juist funest kunnen zijn.

 

           Dit blijkt ook uit een Harvard-studie, stelt Xandra Schutte in de Groene Amsterdammer: als mannen macht zoeken, worden ze als competenter ervaren, als vrouwen proberen macht te verwerven kunnen ze ‘minachting, woede en/of walging’ tegemoet zien. Deze dubbele standaard en ongeschreven regels zeggen veel over ons idee van leiderschap en ons idee van vrouwelijkheid. Zowel het idee ‘leider’ als het idee ‘vrouw’ krijgt een normatieve en beperkte invulling en de twee twee lijken binaire opposities die niet met elkaar te verenigen zijn. Een goede vrouw is zorgzaam, emotioneel, mooi en altruïstisch. Een goede leider is sterk, objectief, daadkrachtig en charismatisch. De vrouwelijke politicus komt hiermee in een onmogelijke impasse terecht: ze mag óf leider zijn, óf vrouw — allebei lijkt niet te kunnen. Peters stelt daarom terecht: “We moeten afwijken van de norm en de grenzen oprekken van wat we een ‘goed politicus’ en een ‘goede vrouw’ vinden.”

 

            Helaas is het hervormen van cultureel bepaalde ideeën niet iets dat binnen één regeertermijn geregeld kan worden. Wel kun je bij het uitbrengen van je stem stilstaan bij je eigen vooroordelen en proberen je er niet door te laten beperken. Als je naar de stembus gaat, bedenk dan dat een politiek leider iets anders kan zijn dan de archetype witte man in pak. Om de slagingskans van vrouwen in de Nederlandse politiek te vergroten, moeten we ons bewust worden van de beperkte ideeën die we momenteel hebben van leiderschap en vrouwelijkheid en van de moeilijkheden die dit veroorzaakt voor (potentiële) vrouwelijke politici. Zo’n proces van collectieve bewustwording is essentieel, maar vraagt langdurige en structurele inzet. Als je op korte termijn en directe wijze wil bijdragen aan een betere man/vrouw verhouding in de Nederlandse politiek, dan stem je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart op een vrouw. Het is dan wel belangrijk om strategisch te stemmen. Stem niet op de eerste vrouw in de lijst — zij krijgt meestal sowieso een zetel — maar op een vrouw die lager op de lijst staat en net buiten de boot dreigt te vallen.

 

            Werkgroep Kies een Vrouw ontwikkelde een handige toolkit waarin stap voor stap staat beschreven hoe je een strategische voorkeursstem op een vrouw uitbrengt en effectief bijdraagt aan meer vrouwen in de Nederlandse gemeenteraden. Ik stem op 21 maart stem ik op een vrouw, omdat ik niet nog honderd jaar wil wachten. Doen jullie mee?


Uitgebreid zoeken