#caption
#caption


Veranderingen in Wet Verevening Pensioen bij Scheiding toegelicht

Dankzij Marjan Nieuwenhuis van lidorganisatie WOUW worden wijzigingen in wet- en regelgeving die gevolgen (kunnen) hebben voor de economische zelfstandigheid van vrouwen altijd scherp in de gaten gehouden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2018 lichtte Marjan dit keer de veranderingen toe in de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding. 

Sinds een half jaar wordt gesproken over ingrijpende veranderingen in deze wet. In de huidige wet wordt bij scheiding uitgegaan van deling van het pensioen als de man met pensioen gaat (verevening). Dat wil zeggen dat de vrouw haar leven lang (financieel) afhankelijk is van haar ex-man. In de nieuwe wet echter is conversie het uitgangspunt, dat wil zeggen dat het pensioen op de datum van de scheiding gedeeld wordt (conversie). De vrouw is daarna dus (financieel) onafhankelijk van haar ex-man.
 

Het duurt volgens Marjan nog ca. 2 jaar voordat de nieuwe wet van kracht wordt, maar zij benadrukt dat ook in de huidige wet conversie al mogelijk is. Het wordt echter als afwijkend gezien en pensioenfondsen stribbelen daarom vaak tegen. Vrouwen moeten echter gewoon doorzetten en als onderdeel van hun scheiding hun pensioen regelen en daarbij kiezen voor conversie, zo raadt Marjan aan.

Speciaal voor lidorganisaties die hun achterban nader willen informeren hierover is er zowel in het kort als meer uitgebreid een toelichting op papier gezet over de voorgestelde wetswijziging.


Zie de korte versie >>

Zie de meer uitgebreide versie >>

 

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/pensioenbijscheiding.

 

 


Uitgebreid zoeken