#caption
#caption


De agreed conclusions van de 62e CSW

Van 12 tot en met 23 maart 2018 vond de 62e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). CSW is het VN-orgaan dat zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid en het hoogste internationale overlegorgaan over de rechten van vrouwen wereldwijd. Het thema van dit jaar was ‘Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls’.

 

De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. De Agreed Conclusions bevatten een analyse van het thema en een reeks concrete aanbevelingen voor overheden, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

 

Kijk voor meer informatie op de website van UN Women

 

Het resultaat van de twee weken durende vergadering, de agreed conclusies, zet concrete maatregelen in om vrouwen en meisjes op het platteland uit de armoede te halen en hun rechten, welzijn en weerbaarheid te waarborgen. Deze omvatten onder meer het waarborgen van hun adequate levensstandaard met gelijke toegang tot land en productiemiddelen, het beëindigen van armoede, het verbeteren van hun voedselzekerheid en voeding, waardig werk, infrastructuur en technologie, onderwijs en gezondheid, inclusief hun seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten, en het beëindigen van alle vormen van geweld en schadelijke praktijken. De lidstaten erkennen in de conclusies de rol van plattelandsvrouwen bij het aanpakken van honger en voedselonzekerheid. Deze sterke uitkomst biedt een routekaart voor de volgende stappen die overheden, het maatschappelijk middenveld en vrouwengroepen kunnen ondernemen om de verwezenlijking van de rechten van plattelandsvrouwen te ondersteunen en aan hun behoeften tegemoet te komen.

 

De lidstaten spraken hun grote bezorgdheid uit over de toenemende uitdagingen die de nadelen en ongelijkheden waarmee plattelandsvrouwen en meisjes geconfronteerd worden verergeren, van humanitaire noodsituaties en gewapende conflicten tot de negatieve gevolgen van klimaatverandering. In haar 'agreed conclusions' benadrukte de Commissie dat plattelandsvrouwen en -meisjes essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling en dat hun rechten en machtiging voorrang moeten krijgen. Een breed scala aan concrete vervolgstappen en aanbevelingen zijn in de overeengekomen conclusies uiteengezet.


Ze bevatten:

    - Goedkeuring van hervormingen om discriminerende wetten en normen voor vrouwen weg te nemen om gelijke toegang te hebben tot economische en productieve hulpbronnen, waaronder grond en natuurlijke hulpbronnen, eigendommen en successierechten.
    - Versterking van de vooruitgang in de richting van sterke onderwijsomgevingen op alle niveaus, inclusief het dichten van genderkloven in secundair en tertiair onderwijs in plattelandsgebieden.
    - Verstrekken van hoogwaardige sociale diensten en zorgdiensten om het onevenredige aandeel van onbetaalde zorg en huishoudelijk werk van vrouwen en meisjes op het platteland te verminderen.
    - Zorgen voor plattelandsvrouwen die toegang hebben tot fatsoenlijke banen met gelijke beloning voor werk van gelijke waarde, en dat zij gelijkelijk deelnemen aan alle beslissingen, van huishoudens tot gemeenschapsforums.
    - Versterking van essentiële infrastructuur en technologie op het platteland, die de vrouwen op het platteland het laatst bereiken, door toegang te bieden tot bijvoorbeeld veilig drinkwater, een schoon fornuis, sanitaire voorzieningen en connectiviteit.
    - Meer investeringen om hun voedselzekerheid en voeding te waarborgen en de financiële inclusie en toegang tot financiële diensten van vrouwelijke landbouwers te vergroten.
    - Het bieden van een dekking voor universele gezondheidszorg en het realiseren van de noodzaak voor vrouwen en meisjes op het platteland om hun seksuele en reproductieve gezondheid te beheren en uit te oefenen.
    - Versnel actie om een ​​einde te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van schadelijke praktijken zoals kinderhuwelijken en genitale verminking van vrouwen

De 'agreed conclusions' zullen hier binnenkort beschikbaar worden gesteld.


Uitgebreid zoeken