#caption
#caption


FEM Talks NL: Universeel Basis Inkomen de oplossing?

Op 7 mei 2018 organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad FEMTalks 2018: Een betere positie voor kwetsbare vrouwen dankzij een Universeel Basis Inkomen? Lees hier het inhoudelijk verslag.

 

Universeel Basis Inkomen (UBI) is op dit moment een hot item, maar het heeft ook een lange geschiedenis legde Loek Groot, universitair hoofddocent Economie van de publieke sector, Universiteit Utrecht, School of Economics, uit: “Er is te zien dat op momenten van toenemende werkloosheid de aandacht voor het basisinkomen stijgt”. De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich in om de positie van vrouwen te verbeteren en kijkt daarbij naar meerdere facetten van de samenleving.

 

 In FEMTalks werd bediscussieerd of het UBI een oplossing is voor financieel kwetsbare vrouwen of zoals men het eigenlijk moet verwoorden: vrouwen in een financieel kwetsbare positie. Keynote spreker Mary Collins, Senior Policy Officer Economic and Social Policies, European Women’s Lobby (EWL), vertelde dat er geen consensus is over UBI binnen feministen, maar dat een gender/feministisch perspectief noodzakelijk is in het debat rondom het UBI. Mirre Stallen, onderzoeker bij Lectoraat Armoede Interventies, Hogeschool Amsterdam & universitair docent Psychologie, Universiteit Leiden, laat zien dat armoede de structuur van het brein veranderd. Armoede heeft vooral een effect op het kinderbrein, dat ontwikkeld zich als het kind in armoede verkeerd anders en ontwikkeld  ondermeer minder grijze stof. Hoe langdurig de effecten zijn wordt nog onderzocht omdat hersenen zich  ontwikkelen gedurende de hele levensloop.

 

In de tweede helft van de middag discussieerden de deelnemers in themagroepen. De Nederlandse Vrouwen Raad lobbyt bij organisaties en overheden om de conclusies uit het verslag te betrekken in hun discussie rondom het UBI en vrouwen in een financieel kwetsbare positie.

 

Lees hier het inhoudelijk verslag van deze inspirerende middag.

 

Deze FEMtalk werd georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. Het was het startschot voor een reeks regionale FEMTalks die de NVR in het kader van deze alliantie zal begeleiden. NVR ontwikkelt daartoe een toolbox waarmee lidorganisaties van de NVR ook FEMtalks in hun eigen regio kunnen organiseren.

 

Klik hier voor de foto's van deze dag (op Facebook)

 

 

 

 


Uitgebreid zoeken