#caption
#caption


Methodiek

De methodiek van De Nieuwe Toekomst is gericht op het bevorderen van ‘empowerment’ van vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Ze kunnen na een periode van opvang en hulpverlening de regie over hun leven weer in eigen hand nemen. Ze zijn bereid en in staat om stappen te zetten in een richting die leidt naar financiële zelfstandigheid door betaald werk. 

De aanpak bestaat uit een groepstraining, gevolgd door een periode van persoonlijke coaching. 

Doelgroep 
De deelnemers zijn vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld en veelal economisch afhankelijk zijn van hun partner, uitkering of anderszins. Er is geen sprake meer van een crisissituatie en professionele opvang en hulpverlening is niet meer nodig. De deelnemers zijn gemotiveerd om aan dit traject deel te nemen en bereid om het hele traject te volgen. Ook zijn ze bereid mee te werken aan het onderzoek naar de effecten van de methodiek. Ze spreken voldoende Nederlands om het programma te kunnen volgen en om in het Nederlands te kunnen solliciteren. Ze zijn bereid en in staat om opvang voor hun kinderen te regelen. De deelnemers worden geworven vanuit een van de vrouwenopvangorganisaties en, afhankelijk van de contacten, ook door maatschappelijk werk, politie, gezondheidszorg. 

Training in de Toekomstwerkplaats 
De training voor de deelnemers in de Toekomstwerkplaats wordt uitgevoerd door professionele trainers, in dit project 'basistrainers' genaamd. Zij zijn gespecialiseerd in activeringsmethodiek en hebben kennis en ervaring met de doelgroep. De NVR en de Federatie Opvang hebben samen de 'bijscholing' georganiseerd om hen de methodiek te laten eigen maken.
Het trainingsdeel van de deelnemers in de Toekomstwerkplaats bestaat uit 10 wekelijkse groepsbijeenkomsten in de eigen woonplaats of daar dichtbij. Een deelnemersgroep bestaat uit 12 deelnemers met één basistrainer. 

In de 10 bijeenkomsten wordt gewerkt aan:
• Herontdekken van de eigen kracht, talenten, passie.
• Kijken naar de toekomst: hoe wil ik dat mijn leven verandert?
• Van afhankelijkheid en slachtofferrol naar regie over het eigen leven.
• Concrete stappen zetten op weg naar de gewenste situatie.
• Inzetten van een coach die begeleidt naar daadwerkelijke en duurzame participatie op de arbeidsmarkt.
• Onafhankelijkheid door inkomen uit eigen arbeid


Uitgebreid zoeken