#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Oproep Historica voor artikelen over 100 jaar Vrouwenkiesrecht

Historica, tijdschrift voor vrouwengeschiedenis en gendergeschiedenis, pakt in 2019 uit met een themanummer over de strijd om het vrouwenkiesrecht. Dit uiteraard in het kader van de nationale viering in 2019 van 100 jaar Algemeen Kiesrecht.

Met een 'call for papers' roept Historica auteurs op om een eigen voorstel in te dienen voor een bijdrage voor dit themanummer. De bijdrage dient gebaseerd te zijn op origineel bronnenonderzoek en mag een lengte hebben van 3100, 3850, 4700 of 5500 woorden.

Om toekomstige auteurs te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderzoek zal in september een seminar worden georganiseerd waarin zij hun prille plannen kunnen voorleggen of ideeën kunnen opdoen voor onderzoek. Hiervoor geldt dat deelnemers zich tot 1 september kunnen opgeven met hun abstract of een conceptplan. Wel moeten deelnemers het voornemen hebben een artikel te schrijven.

Historica is een uitgave van onze lidorganisatie Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) en verschijnt driemaal per jaar. Alle artikelen worden onderworpen aan een wetenschappelijke peer-review. Volledige auteursrichtlijnen en verdere informatie via historica@gendergeschiedenis.nl.

 


Uitgebreid zoeken