#caption
#caption


NVR ook actief in internationale zaken

De Nederlandse Vrouwen Raad is ook op internationaal niveau actief om de positie van vrouwen te verbeteren. Een overzicht van de betrokkenheid van de NVR in/bij organisaties op Europees en mondiaal niveau.

 

Europees niveau
De NVR is nationaal coördinator van de European Women’s Lobby (EWL) – en mede oprichter. De EWL is de grootste koepel van vrouwenorganisaties in Europa en vertegenwoordigt meer dan 400 vrouwenorganisaties. De EWL lobbyt binnen de EU voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen, en heeft onder meer een consultatieve status bij de Europese Commissie. Lees hier meer over de EWL 
De NVR heeft een vertegenwoordiger bij de European Observatory on Violence against Women van de EWL, en via de vertegenwoordiger van de Molukse Vrouwen Raad is de NVR ook vertegenwoordigd in de European Network of Migrant Women (ENoMW)

De NVR maakt deel uit van het European Centre van de International Council of Women (ECICW). De ECICW heeft consultatieve status bij o.a. de Raad van Europa en de International Council of Women (ICW). 

 

Mondiaal niveau
De NVR is lid van de International Council of Women (ICW).
Verder heeft de NVR een NGO-status bij de  Economic and Social Council van de Verenigde Naties (ECOSOC). 
Meer over deze organisaties en de rol van de NVR kunt u terugvinden in onze jaarverslagen.

 

Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1947 maakt ieder jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN (AVVN). De NVR werft en selecteert de Vrouwenvertegenwoordiger en begeleidt haar in de uitvoering. De Vrouwenvertegenwoordiger wordt benoemd door de Minister van Buitenlandse Zaken. Lees hier meer over de vrouwenvertegenwoordiger

 

Om bovenstaand verhaal duidelijker te maken heeft de NVR een schema gemaakt over haar rol internationaal en Europees. Zie het schema hier


Uitgebreid zoeken