#caption
#caption


NVR statement voor CWS62

De NVR heeft samen met LTO een statement opgesteld en ingediend voor CSW62 op het hoofdthema 'Empowering rural women and girls'.
 

In het statement pleiten NVR en LTO ervoor om als lidstaten van de Verenigde Naties gezamenlijk oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee vrouwen die waar ook ter wereld op het platteland werken dagelijks te maken hebben. Die uitdagingen zijn de gevolgen van klimaatverandering, ongelijkheid, het gebrek aan: een goede infrastructuur, snel internet, transport, en goede zorgvoorzieningen, en alle andere problemen waarmee vrouwen in meisjes op het platteland geconfronteerd worden.

De landbouwsector is uitermate belangrijk voor de vitaliteit van plattelandsgebieden, zo stellen NVR en LTO, omdat vernieuwing van de generaties, sociale cohesie en economische groei erdoor wordt bevorderd. Ook draagt de landbouw bij aan de levering van veilig, voedzaam en gezond voedsel, aan de diversificatie van het landschap, aan de mitigatie van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit en het culturele erfgoed. Vrouwelijke boeren en vrouwen die op het platteland werken hebben weliswaar met dezelfde  beperkingen te maken als vrouwen in steden, maar daarnaast worden zij ook nog eens geconfronteerd met  allerlei andere moeilijkheden die te maken hebben met de specifieke kenmerken van plattelandsgebieden.


Zie het volledige statement >>
 

Daarnaast heeft de NVR het statement van de Swedish Women’s Lobby op het review thema Women and Media onderschreven.
 

Gedurende de laatste 20 jaren is het medialandschap drastisch veranderd, zo wordt in dit statement gesteld. Nieuwe informatie- en communicatie technologieën hebben bijgedragen aan de verbetering van de positie en de empowerment van vrouwen, maar hebben ook nieuwe manieren gecreëerd om vrouwen en meisjes uit te buiten.
De Swedish Women Lobby roept in haar statement lidstaten van de VN op om tijdens de ‘review’ van het thema Women and Media met name te kijken naar de nieuwe en toenemende beperking voor het leven van vrouwen door deze technologieën. Het is met name nodig om online uitingen van haat tegen en bedreigingen van vrouwen en meisjes tegen te gaan, evenals de enorm toenemende seksuele exploitatie van vrouwen en meisjes, seksistische reclame en pornografie. 

Zie het volledige statement van de Swedish Women's Lobby >>

 


Uitgebreid zoeken