#caption
Team NL bij de conferentie No Mas No More op Aruba
#caption
Team NL bij de conferentie No Mas No More op Aruba


NVR bij Werkconferentie No Mas No More op Aruba

Op 7 en 8 maart 2018 heeft de NVR in de persoon van Christine Nanlohy deelgenomen aan de werkconferentie No Mas No More (vertaling Niet Meer Niet Langer) op Aruba. Dit op uitnodiging van het ministerie van VWS.

De delegatie uit het Europees deel van het Koninkrijk van Nederland bestond uit een gevarieerd gezelschap van vertegenwoordigers van ministeries, politie, vrouwenopvang en non gouvernementele organisatie (ngo’s). De bijzondere gemeenten Bonaire, St.Eustatius en Saba (BES-eilanden/Caribisch Nederland) alsook de zelfstandige landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curacao en St. Maarten hadden ook een delegatie naar de werkconferentie afgevaardigd.


Doel van de werkconferentie was te komen tot verbetering en versterking van de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld in het hele Koninkrijk van Nederland. De reden dat de NVR als ngo aan de werkconferentie deelnam is de jarenlange ervaring van de NVR met bewustwordingsactiviteiten en het doorbreken van het taboe-onderwerp huiselijk geweld. Daarnaast heeft de NVR in samenwerking met de Federatie Opvang projecten ontwikkeld die slachtoffers van huiselijk geweld een toekomst- en handelingsperspectief geven (De Nieuwe Toekomst). Last but not least heeft de NVR op verzoek van het voormalig Tweede Kamerlid Marith Volp in 2015 een projectvoorstel geformuleerd over de vermindering van huiselijk geweld op de BES-eilanden.


In juni 2017 is een bestuursakkoord tussen politiek Den Haag en de lokale overheden van de BES-eilanden tot stand gekomen. De werkconferentie kan mede worden gezien als een eerste stap in de uitvoering ervan.

 


Uitgebreid zoeken