#caption
VN Vrouwenvertegenwoordger 2020/2021: Angela Maas
#caption


Vertrekkend voorzitter Dorenda Gerts

Op bezoek bij vertrekkend NVR voorzitter Dorenda Gerts. Tijdens de Algemene Vergadering van 20 mei 2017 beëindigde zij het voorzitterschap dat zij sinds november 2013 heeft vervuld.

Hoe voelt het om na 3 jaar de NVR te verlaten

“Het voelt dubbel. Aan de ene kant is het goed dat ik me meer kan focussen op mijn betaalde werk als Hoogheemraad bij Schieland en de Krimpenerwaard. Aan de andere kant vind ik het natuurlijk ook jammer. Ik heb het altijd erg belangrijk gevonden om mij in te zetten voor mensenrechten en vrouwenrechten. Het belangrijkste gevoel dat overheerst is dat het goed is. Je kan beter één ding goed doen dan twee dingen half.”

Wat zal je het meeste bijblijven van jouw jaren als voorzitter

“Wat ik heel erg goed vind om te zien is dat zo verschrikkelijk veel vrouwen, vooral een oudere generatie, zich enorm inzetten voor de vrouwenrechten. Dat blijft mij echt bij. Waarbij ik een heel groot verschil zie in aanpak. De ene organisatie is vanuit gedrevenheid toch meer jaren ’70, ’80. Je ziet groepen organisaties die wat jonger zijn en het meer vanuit het nu en de actualiteit aanpakken. Wat mij bij blijft is de gedrevenheid van zo verschrikkelijk veel vrouwen maar wel op een heel diverse manier.”

We hebben het net gehad over organisaties die echt jongeren aanspreken. Is dat iets van de NVR mist?

“Ik vind dat wel iets waar de NVR aan moet gaan werken, meer dan nu. We hebben de afgelopen jaren een slag gemaakt in een andere manier van werken en ook wel in de positionering van de NVR op een andere wijze. De volgende slag zal moeten zijn toch de jongeren er bij betrekken.”

Hoe kunnen we de jongeren er bij betrekken?

“Dat is meer gebruik maken van sociale media. Meer vanuit de gedachte dat je het niet alleen kan en dat je mannen erbij zal moeten betrekken. En echt de jongere generatie persoonlijk aanspreken. Met jongere generatie bedoel ik niet de generatie van 30+, maar echt van 20+. Het aanspreken betekent naar mijn idee een wat andere wijze dan vanuit het oude gedreven altijd heel goed onderbouwde. De jongere generatie is sneller.”

Wat wilde je bereiken drie jaar geleden als voorzitter en wat heb je bereikt?

“Wat ik wilde bereiken is dat het bestuur wat meer echt betrokken werd bij het reilen en zeilen op het bureau. Ik denk dat ik daarin wel geslaagd ben. Ik denk dat ik het bestuur behoorlijk op één lijn hebt gekregen qua betrokkenheid. Er heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden, het is geen vrijwilligersbestuur, maar een wat meer professioneel bestuur met een professioneler bureau.
Toen ik 3,5 jaar geleden begon als voorzitter wilde ik graag buiten Waddinxveen wat gaan doen en het liefst op het terrein van vrouwenrechten en mensenrechten. Voor mezelf ben ik daar heel veel meer over te weten gekomen. Ik sluit dan ook niet uit dat ik op dit terrein, al is het toch wat meer richting de mensenrechten, wat ga doen. Ik vind het een enorm belangrijk onderwerp ook als je kijkt naar de politieke ontwikkelingen van vandaag de dag en dan niet alleen in Nederland.  We hebben een politiek van populisme, dan is het zo makkelijk om jezelf te profileren over de rug van andere groepen mensen. Daar ben ik helemaal niet van, ik vind dat je het op deze aardbol met elkaar moet zien te rooien en daar wil ik me voor inzetten.”

Je bleef naast het voorzitterschap betaald werk doen

“Na twaalf jaar ben ik gestopt als wethouder in Waddinxveen. Voordat ik echt gestopt was ben ik begonnen als voorzitter van de NVR. Ruim een half jaar heb ik het tegelijk gedaan en dat was veel. Ik ben na het wethouderschap betaald werk blijven doen als Hoogheemraad. Dat past ook bij de idealen van de NVR. Je moet economisch onafhankelijk zijn. Ook werken aan je eigen ontwikkeling is heel belangrijk en vandaar dat ik altijd naast de NVR ook betaald werk heb gehad.”

Wat zie je voor de toekomst van de NVR?

“Er is een toekomst voor de NVR weggelegd. We zijn bij twee allianties deelnemers, dat is heel mooi. We moeten onze speerpunten van nu houden, die zijn goed. We moeten voor het project machtsbalans gaan, dus weer een aanvraag indienen bij OCW voor machtsbalans maar dan op projectmatige basis. De NVR zal een moderniseringsslag moeten maken. Een nog professioneler bestuur en organisatie. We moeten kijken of de structuur gehandhaafd moet blijven zoals die is met een commissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging. Mijn overtuiging is dat de NVR dan heel lang kan blijven bestaan. Wij zijn heel krachtig omdat we heel sterk naast vrouwen staan en dichtbij vrouwen zitten. Andere organisaties die wat moderner zijn staan verder af van vrouwen, die afstand is wat groter. De nabijheid van al onze organisaties is onze kracht en bestaansrecht. Daar zullen we ons ook voor moeten blijven inzetten. Ik zie geen heil in een fusie want dan gaat dat gevoel verwateren. We moeten wel heel veel samenwerken.”

Wat vind je de belangrijkste functie van een organisatie als de NVR? Zeker in een ‘landschap’ met vele andere organisaties die jongere vrouwen meer aanspreken?

“Heel dicht bij de vrouwen staan doordat we een platform zijn van allerlei lidorganisaties. Dat is ongelofelijk belangrijk. Ik merk dat heel sterk op het voorzittersoverleg en op de Algemene Ledenvergadering. Die betrokkenheid leeft enorm. Dat is je kracht en je waarde. Van daaruit kan je heel gefundeerd je belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding doen.”

Wat neem je mee uit je voorzitterschap?

“Dat het belangrijk is dat je duidelijk moet zijn en iedereen tot zijn recht moet laten komen. Dat je weet wat je wilt en waar je naar toe wilt en dat je moet kijken hoe je dat het beste voor elkaar krijgt. De tijd nemen tijdens vergaderingen om iedereen zijn zegje te laten doen. Dat mensen zich gehoord voelen en het gevoel hebben mee te doen.”

Heb je een advies aan je opvolger? Wat wil je meegeven aan je opvolger?

“Zoek vooral je eigen pad.”

Wat ga je doen na de NVR? Komt er een andere maatschappelijke functie? Hoe nu verder?

“Ik ga iets meer investeren in mijn werk. Ik ga iets meer met mijn kinderen en gezin doen. Ik ga kijken wat er op mijn pad komt qua vrijwilligerswerk. Ik wil wel weer wat doen als vrijwilliger, maar ik weet nog niet wat. Ik ga me nu focussen op mijn werk en gezin.”

Wat wil je nog kwijt?

“Wat ik echt kwijt wil, is blijf de waarden van de NVR zien. Deze waarden zijn de vertegenwoordigende functie van zo verschrikkelijk veel vrouwen, van zo heel veel betrokken vrouwen.”

Zie ook het interview met Nenita La Rose-Lont, de nieuwe voorzitter van de NVR en opvolgster van Dorenda Gerts

 

 


Uitgebreid zoeken