#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Nieuwe lidorganisatie: Zij Actief Gelderland

Vrijwel op elke Algemene Ledenvergadering is er weer een nieuwe lidmaatschapsaanvraag. Op 26 mei 2018 was het Zij Actief Gelderland. Gretha Meijer, secretaris van Zij Actief Gelderland, presenteerde haar organisatie.

De oorsprong van Zij Actief ligt in 1929 met de oprichting van de Boerinnenbond. In 1964 werd dat de KPO (Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie) totdat het in 2001 Zij Actief Nederland werd, waarin provinciale en gewestelijke afdelingen samen werden gebracht. De behoefte aan een diepere ontplooiing maakte dat in aanpak en activiteiten van Zij Actief Nederland uitgegaan werd van ‘de 4 O's’: Ontwikkeling,  Ontspanning, Ontmoeting en Opkomen voor je zelf. 
In de loop van de tijd haakten enkele gewesten/provincies af en in 2016 werd besloten tot de opheffing van Zij Actief Nederland. De toen nog aangesloten provincies zijn zelfstandig verder gegaan.
Zij Actief Gelderland is een relatief kleine organisatie met ruim 600 leden, waarin de 4 O's nog steeds centraal staan, aldus Gretha Meijer. De organisatie heeft zich aangemeld bij de NVR omdat het zich bewust is dat je in je eentje of als kleine groepering weinig kunt bewerkstelligen.

Zij Actief Gelderland werd na de presentatie met applaus door de leden verwelkomd als lidorganisatie van de NVR.

 


Uitgebreid zoeken

          GWI          
              
        
                 
          WMNL          
  
       WMNL 
     
        
  
  
  
 GWI