#caption
#caption


Kort verslag conferentie ‘Gender based violence & human rights

Stop Geweld tegen vrouwen: Europese Conferentie ‘Gender based violence & human rights, International perspectives’

 

Met succes heeft de NVR in voorgaande jaren er hard aangetrokken om de Istanbul Conventie door Nederland te laten ratificeren! Dit bijzondere verdrag, geïnitieerd door de Raad van Europa, wil ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen, en huiselijk geweld’ stoppen.

Om er zeker van te zijn dat deze conventie meer is dan een stuk papier, stelde de Raad van Europa een commissie in, de zogenoemde Grevio-commissie, die toeziet op de uitvoering ervan in de landen die de Istanbul Conventie ratificeerden. Al deze lidstaten dienen, op verzoek, te rapporteren aan de Raad van Europa. Dit jaar zijn de Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld, aan de beurt, samen met die van Finland en Servië.

Omdat lange tijd niet helder was hoe dit proces in Nederland zou worden opgezet, nam de NVR in de persoon van Marion Minis, lid van de Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging, in december 2017 deel aan de door alliantiepartner Atria mede georganiseerde Europese conferentie ‘gender based violence & human rights’, waar tal van internationale mensenrechten deskundigen spraken.
Eén van hen was het Grevio*)-commissielid Rosa Logar uit Oostenrijk. Zij bood uitleg over de procedures, tijdsplanning en deadlines, wat uitermate verhelderend was. Bovendien kon de NVR gelijktijdig afspraken maken met andere Nederlandse ngo’s om samen op te trekken voor deze belangrijke rapportage. De coördinatie ligt bij het Ministerie van VWS. Dit ministerie zal de NVR en andere (vrouwen-)organisaties uitnodigen voor afstemming.

*) Grevio staat voor Group of experts on Action against Violence against women and domestic violence


Uitgebreid zoeken